HỘI THẢO QUỐC HỘI VIỆT NAM – 80 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN VỀ TỔ CHỨC, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

09/10/2023

Sáng 10/9, tại Nhà Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo “Quốc hội Việt Nam – 80 năm đổi mới và phát triển về tổ chức, phương thức hoạt động”. Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì Hội thảo.

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐẶC BIỆT “QUỐC HỘI VIỆT NAM 80 NĂM XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN”

Toàn cảnh Hội  thảo

Tham dự Hội thảo có: Đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; các thành viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng các chuyên gia, nhà khoa học,…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, hội thảo nằm trong khuôn khổ triển khai Đề tài cấp Bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”. Đây là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận về những đổi mới và phát triển về mặt tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội qua 15 năm nhiệm kỳ; làm rõ những hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm đặt ra; làm rõ yêu cầu và những giải pháp tiếp tục đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Nhấn mạnh Đề tài khoa học là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa lịch sử và là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý làm rõ những nội dung cụ thể liên quan đến: Tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2015; Thành tựu, hạn chế và đề xuất phương hướng hoàn thiện giai đoạn 2030-2045; Sự kế thừa, đổi mới và phát triển về phương thức hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội qua các thời kỳ; Thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm; Sự kế thừa, đổi mới và phát triển về phương thức hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qua các thời kỳ.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục thông tin về nội dung Hội thảo.

Lê Anh - Nghĩa Đức

Các bài viết khác