PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐẶC BIỆT ‘‘QUỐC HỘI VIỆT NAM - 80 NĂM XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN’’

08/09/2023

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ hai Ban Chủ nhiệm đề tài cấp bộ đặc biệt ‘‘Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển’’, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm đề tài đề nghị các thành viên, cán bộ cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ triển khai, đảm đúng tiến độ và chất lượng.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐẶC BIỆT “QUỐC HỘI VIỆT NAM 80 NĂM XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN”

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ HAI TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐẶC BIỆT ’’QUỐC HỘI VIỆT NAM - 80 NĂM XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN’’

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm đề tài chủ trì phiên họp.

Sáng 08/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng khoa học của UBTVQH Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm đề tài, Ban Chủ nhiệm đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” tổ chức phiên họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình triển khai tiến độ đề tài.

Tham dự Phiên họp có: Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học của UBTVQH, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học của UBTVQH, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cùng một số vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội...

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Báo cáo tiến độ triển khai hoạt động nghiên cứu đề tài cấp bộ đặc biệt: “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm đề tài cho biết, đề tài là công trình nghiên cứu khoa học hướng tới kỷ niêm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, đề tài được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đề tài do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Chủ nhiệm, với sự tham gia thực hiện của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại phiên họp.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, công trình nghiên cứu khoa học có giá trị lịch sử, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, ngay sau khi hoàn thiện Hồ sơ đề tài, Viện Nghiên cứu lập pháp – cơ quan thường trực triển khai đề tài đã tổ chức triển khai các hoạt động của đề tài một cách khoa học, bài bản, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Đề cương thuyết minh và Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học.

Về tình hình triển khai các hoạt động nghiên cứu đề tài, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho biết, Viện đã phối hợp triển khai nghiên cứu 04 chuyên đề: “Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài”; “Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước Việt Nam”;  “Đánh giá chung những đổi mới và phát triển vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong từng giai đoạn” và “Bối cảnh hiện nay và yêu cầu đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội”.

Các thành viên đề tài dự phiên họp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kinh tế cũng đã phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tích cực triển khai đề tài cấp bộ đặc biệt: “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cũng cho biết, đến nay một số nội dung công việc bị chậm so với kế hoạch. Do đó, để hoàn thành khối lượng công việc theo kế hoạch, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp đề nghị các cơ quan, các thành viên tham gia đề tài khẩn trương hoàn thành phần công việc được giao, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Tại Phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về kế hoạch triển khai thực hiện đề tài, cách thức tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; cách thức phân công các thành viên tham gia;... Đồng thời, góp ý trực tiếp vào nhiều nội dung cụ thể liên quan đến cấu trúc của đề tài; nội dung từng chương của đề tài;...

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh bày tỏ đồng tình với báo cáo của Viện Nghiên cứu lập pháp về quá trình chuẩn bị và triển khai hoạt động nghiên cứu đề tài cấp bộ đặc biệt: “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”. Nhấn mạnh sự “đặc biệt” của đề tài, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh khẳng định, đây không phải đề tài đơn thuần cấp bộ mà kết quả và sản phẩm của đề tài còn là tư liệu, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội các nhiệm kỳ tiếp theo.

Với trách nhiệm được phân công nội dung liên quan đến đề tài, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ban Công tác đại biểu cũng đã ban hành kế hoạch để triển khai đề tài. Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm đề tài, Ban Công tác đại biểu sẽ tích cực triển khai hoàn thiện các nội dung được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Qua thảo luận, các ý kiến phát biểu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, bài bản trong xây dựng Thuyết minh, Đề cương chi tiết, Kế hoạch triển khai đề tài. Nội dung đề cương cơ bản đã bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu của đề tài, cách tiếp cận của đề tài đã có nhiều điểm mới, kết cấu đề cương tương đối chặt chẽ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm đề tài kết luận nội dung phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Chủ tịch Hội đồng khoa học của UBTVQH, Chủ nhiệm đề tài nêu rõ, “Quốc hội Việt Nam: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” là công trình nghiên cứu khoa học hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khoá I. Nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị chuyên môn, khoa học đặc biệt quan trọng được Đảng đoàn Quốc hội giao, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt quan tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần phải đẩy nhanh tiến độ các công việc đang chậm để hoàn thành đúng kế hoạch trong năm 2023.

Cụ thể, trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu lập pháp phải ký xong tất cả các hợp đồng có liên quan; phải chi tiết hóa công việc, phân công đơn vị, bộ phận và cán bộ theo dõi cụ thể từng cơ quan, từng hợp đồng để nắm tiến độ cồng việc hàng tháng, báo cáo Ban Chủ nhiệm đề tài. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội phải có kế hoạch, lộ trình, phân công triển khai công việc được giao, trong đó rõ từng đầu mục công việc, chỉ rõ người chịu trách nhiệm. Hàng quý, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ họp 1 lần để đánh giá tiến độ công việc; 6 tháng Viện Nghiên cứu lập pháp phải báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chủ nhiệm đề tài với Chủ tịch Quốc hội, trong đó có đề xuất, kiến nghị cụ thể trên tinh thần bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng ngày càng được nâng lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong quá trình thực hiện công việc, các cơ quan gửi văn bản lên Chủ nhiệm đề tài, đến Viện Nghiên cứu lập pháp để tổng hợp báo cáo nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các thành viên đề tài phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm để đề tài có được kết quả tốt nhất, góp phần đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Quang cảnh phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm đề tài chủ trì phiên họp.

Thành viên đề tài và các đại biểu dự phiên họp.

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển báo cáo tiến độ triển khai hoạt động nghiên cứu đề tài cấp bộ đặc biệt: “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm đề tài điều hành phiên họp.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm đề tài kết luận nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức

Các bài viết khác