PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP GIAO BAN CỦA LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VỚI THƯỜNG TRỰC CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

07/08/2023

Sáng 7/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội để đánh giá kết quả công tác chủ yếu tháng 7/2023, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023 và các tháng tiếp theo của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ HỌP GIAO BAN GIỮA LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VỚI THƯỜNG TRỰC CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

Tham dự phiên họp có: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cùng đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các Cục, vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần đã có báo cáo Kết quả công tác chủ yếu tháng 7/2023, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023 và các tháng tiếp theo của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Toàn cảnh phiên họp

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần cho biết, trong tháng 7/2023, mặc dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, khẩn trương và ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu, nhạy bén, linh hoạt, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nỗ lực, tích cực, triển khai toàn diện trên tất cả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác và bắt tay ngay vào thực hiện các công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; tham mưu, ban hành 13 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai nghiêm túc công tác quy hoạch theo quy định của Đảng, Kế hoạch và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại; thực hiện tốt công tác đại biểu, công tác dân nguyện và công tác văn phòng.

Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện Thường trực các cơ quan của Quốc hội tham dự phiên họp

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, ví dụ như: việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai các chương trình, kế hoạch hành động của Đảng đoàn Quốc hội còn thiếu tính hệ thống, có lúc chưa thường xuyên, kịp thời; việc ban hành một số Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp chưa bảo đảm thời gian theo quy định; việc triển khai xây dựng Đề án Quốc hội điện tử và sửa chữa, nâng cấp trụ sở Nhà Quốc hội còn chậm; một số ít công chức còn có tác phong thiếu chuyên nghiệp, có lúc chưa tuân thủ nghiêm túc nội quy và văn hóa công sở... Những hạn chế này xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, trong đó, chủ yếu là do khối lượng công việc các cơ quan phải thực hiện là rất lớn, cách thức tổ chức triển khai một số việc có lúc chưa thật khoa học, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức một số đơn vị chậm được kiện toàn; một số công chức chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm, còn thiếu chủ động, tích cực...

Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện Thường trực các cơ quan của Quốc hội tham dự phiên họp

Cũng tại phiên họp, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã có trao đổi, làm rõ một số kết quả công tác trong tháng 7, bài học kinh nghiệm, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và đề xuất, kiến nghị một số nội dung để tiếp tục triển khai có hiệu quả, bảo đảm chất lượng tiến độ công việc. 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về nội dung phiên họp.

Bảo Yến - Phạm Thắng