BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ VẤN ĐỀ BUÔN BÁN, TIÊU THỤ THỊT ĐỘNG VẬT NUÔI

04/07/2023

Sáng 04/7, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ban Công tác Đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp cùng tổ chức Truyền thông thay đổi hành vi Intelligentmedia và tổ chức Soi Dog Foundation International tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi (chó, mèo): Chính sách, thách thức và cơ hội". Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cùng Giám đốc Vận động chính sách quốc tế, Tổ chức Foundation International Rahul Sehgal chủ trì tọa đàm.

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỮU HIỆU TRONG VIỆC BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

PHÓ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU NGUYỄN TUẤN ANH TIẾP XÚC CỬ TRI TX. BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Toàn cảnh tọa đàm

Tham dự tọa đàm có Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử Nguyễn Thị Nga, đại diện Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp; đại diện Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Liên minh toàn cầu về kiểm soát bệnh dại, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội cùng đại diện một số cơ quan hữu quan.

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, chó, mèo là động vật nuôi quan trọng trong nhiều gia đình từ xưa tới nay. Các gia đình nuôi chó, mèo với nhiều mục đích khác nhau, như giữ nhà, bắt chuột, lấy thực phẩm, làm bạn... Việc đối xử với chó mèo phụ thuộc theo phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của từng dân tộc. Ngày nay, với sự phát triển toàn cầu hóa, việc đối xử với động vật nuôi (chó, mèo) cũng đang có sự chuyển hóa mạnh mẽ. Chính vì vậy, chính sách pháp luật cũng về việc nuôi nhốt, buôn bán, sử dụng thịt động vật nuôi (chó, mèo) cần có sự thay đổi. 

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu khai mạc tọa đàm

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu nêu rõ, để giúp các đại biểu dân cử có được bức tranh tổng thể về thực trạng nuôi nhốt, buôn bán, sử dụng thịt động vật nuôi (chó, mèo), chính sách pháp luật liên quan cũng như các vấn đề đang đặt ra cần giải quyết nhằm giảm trừ bệnh dại và giảm thiểu việc buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước theo hướng văn minh, hiện đại Ban Công tác Đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp cùng tổ chức Truyền thông thay đổi hành vi Intelligentmedia tổ chức tọa đàm này. 

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu cho rằng tọa đàm này sẽ cung cấp, cập nhật cho các đại biểu tham dự những kiến thức, thông tin về động vật nuôi (chó, mèo) nói chung, cũng như việc  buôn bán, sử dụng thịt động vật nuôi (chó, mèo) nói riêng. Tọa đàm cũng là một diễn đàn để các đại biểu dân cử, đại diện các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia trao đổi về các vấn đề liên quan.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục phản ánh chi tiết nội dung tọa đàm.

Minh Hùng - Trọng Quỳnh