KHAI MẠC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC DÀNH CHO ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

19/05/2023

Sáng ngày 19/5, tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho đại biểu Quốc hội” nhằm giới thiệu, cập nhật những thông tin mới nhất cho các vị đại biểu về các chính sách, hoạt động lớn, trọng điểm của Quốc hội trong năm 2023 và nhiệm kỳ khóa XV.

BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH CÀ MAU

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cùng sự tham dự của gần 150 đại biểu Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, việc nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội là nhiệm vụ thường xuyên, nhất là trong bối cảnh đổi mới hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng Quốc hội dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp, khoa học, hiệu lực, hiệu quả, hiện đại, hội nhập quốc tế trong hoạt động Quốc hội. Trong đó, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội là một trong những phương thức tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với đất nước, đối với cử tri và Nhân dân; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc hội nghị

Thực hiện chủ trương của Đảng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Quốc hội nói riêng, trong thời gian qua, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho ĐBQH đã đáp ứng đúng yêu cầu định hướng lãnh đạo của Đảng và đạt được những kết quả tích cực, được lãnh đạo Quốc hội ghi nhận, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao về công tác tổ chức, nội dung, chương trình bồi dưỡng, giúp đại biểu tự tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là các đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách và đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu, qua đó góp phần làm cho chất lượng của đại biểu Quốc hội trong các nhiệm kỳ vừa qua không ngừng được nâng cao, khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong hoạt động của Quốc hội.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công tác bồi dưỡng được quy định cụ thể hơn trong Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15; Kế hoạch số 98/KH-UBTVQH15 kèm theo Khung chương trình bồi dưỡng đại biểu Quốc hội cả nhiệm kỳ; Kế hoạch số 419/KH-UBTVQH15 và Nghị quyết số 761/NQ-UBTVQH15 về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội. Trưởng Ban Công tác đại biểu đề nghị các đại biểu dự Hội nghị dành thời gian tối đa, nghiên cứu, tiếp thu góp phần năng cao kiến thức, kỹ năng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của mình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức có quy mô và nội dung cụ thể kèm theo nhằm triển khai Nghị quyết 761 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định một số nội dung về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội. Đây là Nghị quyết riêng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tính chất chuyên đề về bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động cho đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, pháp luật hiện hành cũng như Đảng đoàn Quốc hội luôn xác định đại biểu Quốc hội là trung tâm hoạt động của Quốc hội, là hạt nhân cho sự thành công của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội có vị trí, vai trò rất quan trọng với chất lượng, hiệu quả, hiệu lực, hoạt động của Quốc hội. Chính vì vậy, mỗi đại biểu Quốc hội phải thường xuyên nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng hoạt động, chất lượng công tác. Đồng thời, việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác của đại biểu Quốc hội cũng là trách nhiệm của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của các cơ quan quản lý đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Trong mọi lĩnh vực hoạt động, Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV đã thể hiện sự kế thừa, phát triển rất tốt những thành tựu đã đạt được của Quốc hội các khóa trước, đáp ứng yêu cầu đổi mới, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 761/NQ-UBTVQH15 về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội thể hiện sự trách nhiệm, quan tâm sâu sắc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác này, qua đó hệ thống lại, cập nhật kiến thức, góp phần nâng cao kỹ năng và chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội nói riêng và Quốc hội nói chung.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Hội nghị sẽ diễn ra trong ngày 19-20/5/2023. Trong khuôn khổ Hội nghị, sáng ngày 19/5, các vị đại biểu Quốc hội sẽ nghe TS.Nguyễn Khắc Định – Phó Chủ tịch Quốc hội trình bày chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Minh Thành - Minh Hùng