NÂNG CAO KỸ NĂNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

06/09/2022

Ngày 06/9, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị “Kỹ năng về ngân sách nhà nước dành cho đại biểu dân cử”.

 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Hoàng Hải chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các đại biểu có phương pháp, kiến thức cơ bản liên quan đến phân tích, đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả trong chu trình ngân sách nhà nước. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu dân cử liên quan đến ngân sách nhà nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh nêu rõ, với vị thế là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội có quyền hạn, nhiệm vụ xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước. Qua đó, Quốc hội có thể xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về tài chính, ngân sách, tính hiệu quả, tính thực tiễn của các chủ trương, giải pháp, các chính sách tài chính trong đời sống kinh tế - xã hội. Đây là một lĩnh vực chuyên sâu, đại biểu gặp nhiều khó khăn, rất cần được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp.


Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Bùi Đặng Dũng chia sẻ, ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách nhà nước đóng vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội. Ngân sách nhà nước và các đạo luật về ngân sách là công cụ giúp củng cố vai trò quản lý của nhà nước, các khoản thu ngân sách giúp nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường uy tín và sức ảnh hưởng đối với quần chúng nhân dân.

Ngân sách nhà nước được coi là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia, kích thích sự phát triển của nền kinh tế thông qua các hoạt động như cung ứng vốn, lập các quỹ cho vay, các hoạt động trợ giá, đặc biệt là giúp điều tiết giá cả thị trường và kiểm soát tình trạng lạm phát. Nhờ có quỹ ngân sách, Nhà nước có thể thực hiện phân phối lại nguồn thu nhập cho các tầng lớp nhân dân, xây dựng các công trình công cộng, thành lập các quỹ phúc lợi và nhiều hoạt động khác nhằm hỗ trợ các đối tượng khó khăn, các đối tượng chính sách…, vì mục tiêu an sinh xã hội, giảm bớt sự tiêu cực về phân hóa xã hội khi nền kinh tế thị trường phát triển.


Quang cảnh Hội nghị 

Hội nghị hỗ trợ các đại biểu dân cử một số kỹ năng như: Nắm bắt những vấn đề cơ bản về quy trình ngân sách, các nguyên tắc, vai trò của Quốc hội trong quy trình ngân sách; xem xét dự toán ngân sách nhà nước trên cơ sở về tính hiệu quả, công bằng, đúng pháp luật; đánh giá tính hiệu quả, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật trong chấp hành dự toán ngân sách nhà nước...

Các đại biểu cũng nghe các báo cáo viên trình bày: Tổng quan về ngân sách nhà nước; nhóm kỹ năng đại biểu dân cử cần quan tâm khi xem xét dự toán ngân sách nhà nước (đối với dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán chi ngân sách nhà nước của năm dự toán); nhóm kỹ năng giúp đại biểu dân cử đánh giá việc chấp hành dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; thông tin tham khảo về kinh nghiệm nước ngoài...

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)