CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: CẦN TẬP TRUNG CAO ĐỘ CHO VIỆC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

19/04/2021

Nhấn mạnh đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Công tác đại biểu cần tập trung cao độ cho việc chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử, sớm tổng hợp kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại các địa phương để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chiều 19/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Công tác đại biểu. Đến dự buổi làm việc còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng cùng các Trợ lý của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc  hội.

Về phía Ban Công tác đại biểu có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; các Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Tuấn Anh và Đặng Xuân Phương cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của Vụ Công tác đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử.


Toàn cảnh buổi làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban Công tác đại biểu. 

Buổi làm việc được thực hiện theo Kế hoạch số 4340/TTKQH-TH ngày 9/4/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội về Kế hoạch làm việc của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề xuất, kiến nghị đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và căn cứ công văn số 4344/TTKQH-TH ngày 15/4/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội thông báo về thành phần, thời gian, địa điểm buổi làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Ban Công tác đại biểu.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Theo Nghị quyết số 575/UBTVQH12 ngày 31/1/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác đại biểu là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 7 nhiệm vụ chính. Cụ thể gồm: tham mưu, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; công tác đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; công tác về chế độ, chính sách đối vâới cán bộ và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; công tác nhân sự; công tác tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao; hướng dẫn, giám sát hoạt động của HĐND; công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử. Hiện nay, so với Nghị quyết số 575, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu đã thu hẹp hơn.


Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tóm tắt về tình hình tổ chức, hoạt động của Ban Công tác đại biểu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và một số đề xuất, kiến nghị. 

Ban Công tác đại biểu cũng đề nghị nên cân nhắc giao cho một cơ quan làm đầu mối tham mưu cho Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức bộ máy và nhân sự của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để rõ trách nhiệm; nghiên cứu cải tiến một bước chế độ quản lý nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách và hồ sơ nhân sự đại biểu Quốc hội nói chung; tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo Ban Công tác đại biểu phù hợp với phương án nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV ở Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để tạo nguồn nhân sự có chất lượng và không bị động, Ban Công tác đại biểu đề nghị, khi xây dựng phương án nhân sự và tiến hành quy trình giới thiệu ứng cử đối với các chức danh đại biểu Quốc hội, cần có chính sách thu hút được một tỷ lệ nhất định những chuyên gia giỏi, có uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng về làm đại biểu Quốc hội chuyên trách…


Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh cho biết: Ban sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 575 và mong muốn Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương ban hành một Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 575 đã bộc lộ những hạn chế sau hơn 12 năm triển khai. Điều này góp phần giúp Ban Công tác đại biểu khắc phục được những tồn tại và thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cũng tại cuộc làm việc, các đại biểu nêu một số đề nghị cụ thể; trong đó đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo xây dựng định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV; tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội để tiếp tục xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả công tác của Ban Công tác đại biểu trong thời gian qua. Nhấn mạnh đến khối lượng công việc lớn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ban Công tác đại biểu phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn về những nhiệm vụ trong công tác này.


Phó Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu Dương Thị Tình Thương bày tỏ ý kiến.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ Ban Công tác đại biểu, nhất là sự đóng góp vào thành công của công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau cuộc họp này, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Công tác đại biểu dự thảo kết luận cuộc làm việc, báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội xem xét kỹ trước khi báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, ký ban hành. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công việc trước mắt là công tác chuẩn bị bầu cử, Ban Công tác đại biểu tổng hợp kết quả hội nghị Hiệp thương lần 3 của các tỉnh, thành và có báo cáo sớm với Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trước mắt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Công tác đại biểu cần tập trung cao độ cho việc chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử, sớm tổng hợp kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại các địa phương để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó là chuẩn bị cho việc trình Quốc hội xem xét, công nhận tư cách đại biểu của người trúng cử đại biểu Quốc hội, chuẩn bị công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV và tập huấn đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu để có thể bắt nhịp được ngay với hoạt động của Quốc hội. Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền, Đảng đoàn Quốc hội về việc bố trí các trường hợp đại biểu Quốc hội Khóa XIV không tái cử nhưng vẫn còn tuổi công tác; tham mưu đề xuất để bố trí các đại biểu Quốc hội vào các chức danh hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội… Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây đều là các nhiệm vụ quan trọng và phải tập trung cao độ.

Sau cuộc bầu cử, Ban Công tác đại biểu tiếp tục thực hiện các công việc như công nhận tư cách đại biểu, thẻ, chuẩn bị cho tổng kết công tác bầu cử, công tác chuẩn bị nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; kế hoạch chương trình tập huấn, bồi dưỡng những người trúng cử; phối hợp cùng Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội sắp xếp những trường hợp không tái cử nhưng còn tuổi công tác; tham mưu đề xuất bố trí đại biểu Quốc hội vào các chức danh hoạt động chuyên trách...


Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Công tác đại biểu. 


Nhất trí với đề xuất của Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ban Công tác đại biểu tiếp tục rà soát để có thể có dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 575/UBTVQH12 ngày 31/1/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy chế làm việc của Ban, để đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có thể ban hành. Ban Công tác đại biểu cần rà soát kỹ, lấy ý kiến theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Công tác đại biểu cần có đề án về nâng cao năng lực công tác, trong đó chia ra nhiều đề án thành phần. Do đó, Ban Công tác đại biểu cần xây dựng đề án ngay từ bây giờ. Sau này Đảng đoàn Quốc hội sẽ tập hợp lại.

Về những kiến nghị cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ban Công tác đại biểu tập hợp lại báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phụ trách để giải quyết từng việc theo đúng trình tự./.

Bích Lan