MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

21/04/2021

Tại buổi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đã đề cập một số đề xuất, kiến nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

HÌNH ẢNH BUỔI LÀM VIỆC GIỮA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỚI BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

19/04/2021

Chiều 19/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Công tác đại biểu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Công tác đại biểu cần tập trung cao độ cho việc chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: CẦN TẬP TRUNG CAO ĐỘ CHO VIỆC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

19/04/2021

Nhấn mạnh đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Công tác đại biểu cần tập trung cao độ cho việc chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử, sớm tổng hợp kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại các địa phương để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia.

KHÔNG VÌ THIẾU ĐẠI BIỂU CHUYÊN TRÁCH MÀ HẠ THẤP TIÊU CHUẨN

15/04/2021

Cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV dự kiến tỷ lệ đại biểu chuyên trách sẽ tăng ít nhất từ 35% lên 40% (trong tổng số 500 đại biểu), tương đương 200 người.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH LẦN ĐẦU THUỘC KHỐI CƠ QUAN QUỐC HỘI

15/04/2021

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội lần đầu thuộc khối cơ quan Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026: BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHỌN ĐƯỢC ĐẠI BIỂU NGANG TẦM NHIỆM VỤ

08/03/2021

Mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều hướng đến mục tiêu bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để cử tri bầu chọn được các đại biểu tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội, HĐND các cấp...

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU, CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO TRẦN VĂN TÚY ĐIỆN ĐÀM VỚI CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ LÀO – VIỆT NAM

23/11/2020

Sáng ngày 23/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban công tác đại biểu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Túy đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt Nam Kham Bay Đăm Lắt.

HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM KHOA HỌC “HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM”

20/11/2020

Sáng 20/11, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác Đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phối hợp với Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã toàn cầu (TRAFFIC) tổ chức Tọa đàm khoa học “Hoàn thiện khung pháp luật về Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm”. Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Đặng Xuân Phương chủ trì Tọa đàm.

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

20/11/2020

Sáng 20/11, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác Đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phối hợp với Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã toàn cầu (TRAFFIC) tổ chức Tọa đàm khoa học “Hoàn thiện khung pháp luật về Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm”. Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Đặng Xuân Phương chủ trì Tọa đàm.

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TRẦN VĂN TÚY TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN THUẬN THÀNH TỈNH BẮC NINH

19/11/2020

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, sáng nay (18/11), Trưởng Ban công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Thuận Thành.

Các tin đã đưa: