CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: THỐNG NHẤT, CHUẨN HÓA, NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: THỐNG NHẤT, CHUẨN HÓA, NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

08/08/2022 15:40

Sáng 08/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa Lãnh đạo Quốc hội với Ban Công tác đại biểu về hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐIỀU ĐỘNG, MIỄN NHIỆM, PHÊ CHUẨN NHÂN SỰ MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐIỀU ĐỘNG, MIỄN NHIỆM, PHÊ CHUẨN NHÂN SỰ MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

25/04/2019 14:23

Tháng 4/2019, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về điều động, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan của Quốc hội.

ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, PHÊ CHUẨN NHÂN SỰ MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI TỪ THÁNG 8/2018 ĐẾN THÁNG 01/2019.

ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, PHÊ CHUẨN NHÂN SỰ MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI TỪ THÁNG 8/2018 ĐẾN THÁNG 01/2019.

24/01/2019 14:23

Căn cứ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ đề nghị của một số cơ quan của Quốc hội; Căn cứ thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự một số cơ quan của Quốc hội và đề nghị của Trưởng ban Công tác đại biểu, từ tháng 8/2018 đến tháng 01/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan của Quốc hội

HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VỀ QUỐC HỘI DÀNH CHO ỨNG CỬ VIÊN LẦN ĐẦU TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VỀ QUỐC HỘI DÀNH CHO ỨNG CỬ VIÊN LẦN ĐẦU TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

08/07/2016 14:23

Ngày 4- 8/7, tại Tp. Hải Phòng, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 giới thiệu về Quốc hội dành cho ứng cử viên lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội. Đây là Hội nghị nhằm bảo đảm các đại biểu được chuẩn bị một cách tốt nhất cho việc tham gia các hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIV sắp tới. Trước đó, vào ngày 21/6 vừa qua, Hội nghị lần thứ nhất đã được tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

QUỐC HỘI SẼ CÓ TỔNG THƯ KÝ

QUỐC HỘI SẼ CÓ TỔNG THƯ KÝ

30/05/2014 14:23

Theo Dự thảo luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), sắp tới, sẽ có chức danh Tổng thư ký QH. Đây là người đứng đầu Văn phòng QH, thay thế cho chức danh Chủ nhiệm VPQH và trưởng đoàn thư ký kỳ họp hiện nay.

Các tin đã đưa: