Tìm kiếm văn bản
Làm mới
Tìm kiếm

Trả lời công văn số 87/HĐND - TT ngày 10/6/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND cấp xã.
Tiêu đề tài liệu HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN THÀNH LẬP TỔ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ngày ban hành 20/06/2016
Địa phương Nam Định Nhóm tài liệu Hướng dẫn tổ chức HĐND
Cơ quan ban hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội