Tìm kiếm văn bản
Làm mới
Tìm kiếm

Phúc đáp công văn số 146/HĐND-VP ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhân sự của Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Tiêu đề tài liệu HƯỚNG DẪN VỀ NHÂN SỰ TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN HĐND ĐỐI VỚI TỈNH TRÀ VINH Ngày ban hành 20/06/2016
Địa phương Trà Vinh Nhóm tài liệu Hướng dẫn tổ chức HĐND
Cơ quan ban hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội