Tìm kiếm văn bản
Làm mới
Tìm kiếm

Phúc đáp công văn số 80/HĐND ngày 29/03/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Tiêu đề tài liệu HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC Ngày ban hành 20/06/2016
Địa phương Bình Phước Nhóm tài liệu Hướng dẫn tổ chức HĐND
Cơ quan ban hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội