Tìm kiếm văn bản
Làm mới
Tìm kiếm

Phúc đáp công văn số 871/HĐND - VP ngày 13/5/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Tiêu đề tài liệu HƯỚNG DẪN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND ĐỐI VỚI TỈNH GIA LAI Ngày ban hành 20/06/2016
Địa phương Gia Lai Nhóm tài liệu Hướng dẫn tổ chức HĐND
Cơ quan ban hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội