Tìm kiếm văn bản
Làm mới
Tìm kiếm

VỀ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH ĐỒNG NAI
Tiêu đề tài liệu VỀ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH ĐỒNG NAI Ngày diễn ra hội nghị 25/03/2017
Địa phương Đồng Nai Nhóm tài liệu Hoạt động
Chủ đề Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021