Tìm kiếm văn bản
Làm mới
Tìm kiếm

THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Tiêu đề tài liệu THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ngày diễn ra hội nghị 25/12/2019
Địa phương Phú Thọ Nhóm tài liệu Hoạt động
Chủ đề Hội nghị TT HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Cao Bằng