HỘI NGHỊ KHU VỰC THƯỜNG TRỰC HĐND MIỀN TÂY NAM BỘ 2016-2021

18/03/2020

STT

Chủ đề

Địa điểm Thời gian  

Lãnh đạo Quốc hội tham dự chỉ đạo

1

Vai trò của HĐND các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong việc thúc đẩy liên kết vùng

Tỉnh Bến Tre

 

05/11/2016

Đ/c Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

2 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND trong việc thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 Tỉnh Vĩnh Long 27/5/2017 Đ/c Đỗ Bá Tỵ,  Phó Chủ tịch Quốc hội
3 Kinh nghiệm và giải pháp của Hội đồng nhân dân về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo Tỉnh Đồng Tháp 29/12/2017 Đ/c Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội
4 Một số kinh nghiệm của HĐND tỉnh trong việc thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật Tỉnh Cà Mau 19/10/2018  
5 Kinh nghiệm và giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

Tỉnh Kiên Giang

22/3/2019 Đ/c Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội
6 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Tỉnh Bạc Liêu 11/10/2019 Đ/c Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
7 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Tỉnh Long An  Dự kiến tháng 3 hoặc tháng 4/2020  

(Ban Công tác đại biểu)