HỘI NGHỊ KHU VỰC THƯỜNG TRỰC HĐND TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC 2016-2021

18/03/2020

STT

Chủ đề

Địa điểm Thời gian  

Lãnh đạo Quốc hội tham dự chỉ đạo

1

Kết quả bước đầu hoạt động của HĐND theo Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 và những vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết

Tỉnh Cao Bằng

28/10/2016

Đ/c Đỗ Bá Tỵ,  Phó Chủ tịch Quốc hội

2 Kinh nghiệm tổ chức thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND  năm 2015 Tỉnh Hà Giang

10/3/2017

 

Đ/c Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
3 Những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện quyền quyết định của HĐND tỉnh theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Tỉnh Bắc Giang

 

 

29/9/2017

Đ/c Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội

4 Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

Tỉnh Lạng Sơn

27/4/2018 Đ/c Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội
5 Kinh nghiệm đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND Tỉnh Sơn La 07/9/2018 Đ/c Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội
6 Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh

Tỉnh Tuyên Quang

09/4/2019

Đ/c Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

 

7 Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Tỉnh Yên Bái

Dự kiến từ 5-7/9/2019

 
8 Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tỉnh Lai Châu

10/3/2020 Hoãn vì Covid

(Ban Công tác đại biểu)