TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Địa chỉ: 22 Hùng Vương- Ba Đình- Hà Nội

Điện thoại: 080.46002