HƯỚNG DẪN SỐ 883/HD-UBTVQH14 VỀ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

03/06/2021

Ngày 02/6/2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ký ban hành Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:

Các bài viết khác