XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MIỀN NÚI, VÙNG CAO, HẢI ĐẢO

16/03/2021

Ngày 08/3/2021, thay mặt Bộ trưởng, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã ký văn bản số 930 /BNV-CQĐP về xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo.

 

Theo đó, tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã giao: “Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan có liên quan rà soát, tập hợp các văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo và công bố trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn).

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, trên cơ sở báo cáo thống kê của các địa phương và văn bản số 221/UBDT- CSDT ngày 03/03/2021 của Ủy ban Dân tộc, sau khi rà soát các đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đang còn có hiệu lực thi hành), ngày 08/3/2021, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã có văn bản số 930 /BNV-CQĐP báo cáo thống kê các ĐVHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã miền núi, vùng cao, hải đảo, Cổng Thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia xin trân trọng giới thiệu (chi tiết xem tại file đính kèm):

Các bài viết khác