HƯỚNG DẪN SỐ 169 CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG VỀ TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

27/01/2021

Ngày 22/01, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ đã ký ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các bài viết khác