HƯỚNG DẪN SỐ 883/HD-UBTVQH14 VỀ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

03/06/2021 11:03

Ngày 02/6/2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ký ban hành Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

HƯỚNG DẪN SỐ 57/HD-MTTW-BTT VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

21/03/2021 09:52

Ngày 12/3, thay mặt Ban Thường trực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã ký Hướng dẫn số 57/HD-MTTW-BTT về tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MIỀN NÚI, VÙNG CAO, HẢI ĐẢO

16/03/2021 11:09

Ngày 08/3/2021, thay mặt Bộ trưởng, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã ký văn bản số 930 /BNV-CQĐP về xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo.

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT, KIỂM TRA CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

08/03/2021 08:14

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, ngày 06/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã ký ban hành Kế hoạch giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

NGHỊ QUYẾT SỐ 64 VỀ SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

04/03/2021 14:25

Ngày 03/3/2021, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 04/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

HƯỚNG DẪN SỐ 169 CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG VỀ TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

27/01/2021 10:26

Ngày 22/01, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ đã ký ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT SỐ 41/NQ-HĐBCQG CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VỀ HƯỚNG DẪN CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

22/01/2021 12:20

Ngày 18/01/2021, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG về việc hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH KHOÁ XV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

20/01/2021 16:06

Ngày 15/01/2021, Nghị quyết Liên tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN về Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức có hiệu lực.

UBTVQH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 1187/NQ-UBTVQH14 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH DỰ KIỆN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU…

20/01/2021 15:46

Ngày 11/01/2021, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bỗ số lương người đươc giới thiệu ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

UBTVQH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 1186/2021/UBTVQH14 VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI

20/01/2021 15:26

Ngày 11/01/2021, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 về Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Các tin đã đưa: