TĂNG CƯỜNG SỰ CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT, GẮN KẾT CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI, UBTV QUỐC HỘI ĐỐI VỚI HĐND CÁC CẤP

Sáng ngày 05/7, Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với HĐND các cấp”.