TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV

15/10/2019

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 15/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Thái, Trần Thị Phương Hoa tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Hơn 150 cử tri đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các ngành, các khối, cơ quan, đơn vị đến tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri bày tỏ vui mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến tham dự buổi tiếp xúc cử tri, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, cử tri mong muốn nội dung này được đưa vào chương trình sách giáo khoa để giáo dục cho thế hệ trẻ. Cử tri cũng phản bác các luận điệu, thông tin xuyên tạc sai sự thật của các thế lực về vấn đề biển đảo. Cử tri cho rằng, Đảng, Nhà nước phải tập hợp được sự thống nhất trong toàn dân, giữ vững con đường hòa bình, có các biện pháp Ngoại giao Chính phủ, ngoại giao Đảng, ngoại giao nhân dân để nhận được sự ủng hộ của nhân dân thế giới. 

Chia sẻ với các ý kiến phát biểu của cử tri, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chúng ta kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ nhưng vẫn phải giữ môi trường hòa bình để phát triển. Tổng bí thư, Chủ tịch nước đồng tình với các ý kiến của cử tri là phải cảnh giác với các phần tử, luận điệu xuyên tạc, đừng mắc mưu, hăng máu, đôi khi hỏng việc. Tổng bí thư, đồng thời đặt câu hỏi: “Tất cả có phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc không hay chỉ là một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng yêu nước”. Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, xử lý mối quan hệ rất phức tạp. Làm sao để đất nước yên bình tiến lên nhưng đồng thời vẫn giữ được độc lập chủ quyền: “Cha ông ta khôn khéo lắm. Cố gắng giữ mối quan hệ cho tốt nhưng cái gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ta không bao giờ nhân nhượng”.

Các cử tri tại buổi tiếp xúc đại biểu Quốc hội

Cử tri và nhân dân đồng tình với quyết tâm không có vùng cấm trong cuộc chiến với tham nhũng. Cử tri cho rằng việc chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác phòng chống tham nhũng vẫn diễn ra gay go quyết liệt, các giải pháp chưa đủ sức răn đe: “Hiện nay cử tri mới thấy trên nóng, dưới lạnh, có một số nơi âm ấm. Vấn đề tham nhũng vặt hiện nay chúng ta chưa thực sự tập trung lắm, và chưa quyết tâm cao lắm”. Cử tri cũng kiến nghị cần xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, để xảy ra tham nhũng, khi xử lý xong phải thu hồi tài sản tham nhũng, không để tư tưởng “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. “Cần có giải pháp mạnh tay hơn nữa. Muốn làm được trước hết phải có bộ máy trong sạch, đội ngũ những người chống tham nhũng phải sạch sẽ, trong sáng, chí công vô tư”, cử tri nêu ý kiến.

Cử tri phát biểu ý kiến

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đấu tranh phòng chống tham nhũng là 1 điểm nhấn trong nhiệm kỳ này. Vừa qua chúng ta đã làm quyết liệt, có kết quả tốt, không chỉ được trong nước mà dư luận quốc tế hoan nghênh. Tuy vậy, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được. “Đấu tranh phòng chống tham nhũng là cuộc chiến lâu dài, gian khổ, phức tạp vì không phải đấu tranh với người khác, với bên ngoài mà với chính chúng ta, trong từng con người chúng ta. Không phải chỉ Đảng làm, nên luật pháp hóa, thể chế hóa, cả hệ thống chính trị toàn dân làm mới thành công”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết, tham nhũng không phải căn bệnh của riêng nước ta mà của nhiều nước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hơn 70 cán bộ cấp cao bị xử lý, 17 tướng lĩnh, 7 tổ chức Đảng trong đó có cả Ban cán sự Đảng của các Bộ. Chúng ta đã làm quyết liệt, có kết quả nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Chia sẻ thêm về kết quả hội nghị trung ương lần thứ 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hội nghị thành công tốt đẹp, đoàn kết thống nhất cao với việc ra Nghị quyết về các vấn đề trọng đại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đồng tình về vấn đề nhân sự mà cử tri quan tâm là phải chọn được những người thật xứng đáng cho Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới để chuẩn bị không chỉ cho Trung ương mà các ngành, các cấp.

Cũng tại hội nghị, cử tri kiến nghị Quốc hội đẩy mạnh công tác truyền truyền pháp luật, chú trọng hơn công tác xây dựng, thẩm tra các dự án luật để tránh tình trạng mâu thuẫn giữa các luật, luật mới đi vào cuộc sống đã phải sửa đổi, bổ sung. Về các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, cử tri bày tỏ lo lắng và đề nghị làm rõ các giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm không khí, nguồn nước tại thủ đô.

Kết thúc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp, phân tích và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong phạm vi thẩm quyền, đối với những kiến nghị liên quan tới chính sách, Đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tới./. 

Khắc Phục – Thanh Nga

Print   Close