MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN THẢO LUẬN VỀ CÁC NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN LUẬT CẠNH TRANH (SỬA ĐỔI)

24/05/2018

Chiều 24/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Sau đó, các Đại biểu Quốc hội đã có phiên thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Một số hình ảnh phiên họp chiều 24/5:

Quang cảnh phiên họp chiều 24/5

Các lãnh đạo Quốc hội nghe trình Báo cáo

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Đại biểu Quốc hội Đinh Công Sỹ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cho rằng cần quy định rõ ai là người có thẩm quyền xác định hành vi bị cấm của cơ quan nhà nước

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị góp ý rằng dự thảo luật cần làm rõ quy định các hình thức thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hợp pháp

Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cho rằng một số quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh đang có phần mâu thuẫn với Luật Xử lý vi phạm hành chính
 
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Đà Nẵng cho rằng bộ máy Ủy ban Cạnh Tranh Quốc gia quy định trong Dự thảo luật đang khá cồng kềnh

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đề nghị làm rõ hơn tính pháp lý của phiên điều trần
 
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Công, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình góp ý tăng cường tính độc lập của UB Cạnh tranh Quốc gia lệch so với nhiệm kỳ thông thường của Chính Phủ 

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum chỉ ra rằng chưa có quy định rõ cơ quan nào giải quyết các vụ việc về tập trung kinh tế, vụ việc cạnh tranh 
 
 
Đại biểu Quốc hội Âu Thị Mai, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung điều khoản quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo phù hợp thống nhất với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017
 
 
Đại biểu Quốc hội Cầm Thị Mẫn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cần làm rõ các quy định về mô hình và địa vị pháp lý của cơ quan cạnh tranh trong Dự thảo 
 
 
Đại biểu Quốc hội Phan Thái Bình, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, góp ý rằng cần làm rõ quy định đâu là các hành vi lôi kéo khách hàng bất chính
 
 
Đại biểu Quốc hội Tạ Minh Tâm, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đề nghị bổ sung nhiệm vụ điều chỉnh hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền vào các điều luật tương ứng về Ủy ban Cạnh tranh quốc gia và các chủ thể có liên quan
 
 
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Huynh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang phát phản ánh rằng cần cân nhắc lại phạm vi áp dụng của Dự án Luật để tăng tính khả thi
 
 
 Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, nêu rằng về tính khả thi trong thực hiện quy định mang tính kỹ thuật trong dự thảo vẫn còn một số nội dung cần cân nhắc thêm
 
 
Đại biểu Quốc hội Phạm Quang Thanh, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội tán thành việc mở rộng phạm vi điều chỉnh như dự thảo luật 
 
 
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cho rằng một số quy định trong Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) chưa đồng bộ với Bộ luật Hình sự
 
 
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hồ Chí Minh, góp ý rằng cần định nghĩa rõ các hành vi lôi kéo và cách xử lý vấn đề cạnh tranh không lành mạnh
 
 
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị bổ sung quy định về việc người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình giải quyết tố tụng cạnh tranh
 
 
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hằng, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, đề nghị cần bổ sung quy định về các cơ chế xử lý trong trường hợp cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập vi phạm 
 
 
Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Nguyệt, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị khi Chính phủ quy định cụ thể các tiêu chí xác định sức mạnh thị trường nên quy định định lượng cụ thể, tiêu chí xác định và quy định số lượng tối thiểu, tiêu chí cần có để có thể đánh giá doanh nghiệp
 
 
 
 Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm rõ vấn đề các Đại biểu Quốc hội nêu về Dự án Luật Cạnh Tranh (sửa đổi)

Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội

Print   Close