PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ KHAI MẠC PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

01/04/2024

Sáng 01/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT: SẼ CHO Ý KIẾN VỀ 5 DỰ ÁN LUẬT VÀ 1 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Thưa các đồng chí Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thưa đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ

Thưa Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương

Theo Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp chuyên đề pháp luật. Dự kiến trong 2 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến, xem xét đối với 2 nhóm vấn đề:

Nhóm vấn đề thứ nhất: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 để xem xét lần đầu. Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án Luật. Tại phiên họp chuyên đề pháp luật lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý về các dự án luật sửa đổi: dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về hồ sơ dự án Luật Phòng không nhân dân. Đây là dự án Luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, được thông qua bằng Nghị quyết 44 năm 2023, Hội nghị Trung ương Tám. Các dự án Luật này đã trải qua quy trình xem xét thông qua tại 2 kỳ họp.

Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi), theo Nghị quyết 41 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trường hợp dự án Luật được chuẩn bị có chất lượng tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp Chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhóm vấn đề thứ hai: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Như các đồng chí đã biết, từ 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương và nội hàm cơ bản nhất của việc cải cách tiền lương lần này là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh của cán bộ. Để tiến hành xây dựng các hệ thống thang bảng lương, việc quan trọng đầu tiên là phải xây dựng vị trí việc làm. Theo phân công của Ban chỉ đạo cải cách tiền lương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải xem xét ban hành Nghị quyết này làm căn cứ để xây dựng các thang bảng lương. Phạm vi áp dụng cho Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, Cán bộ thuộc phẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước. Quá trình xây dựng vị trí việc làm đã được thực hiện khá lâu, đã cơ bản đủ điều kiện để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Từ nay tới thời điểm cải cách tiền lương không còn nhiều, chỉ còn khoảng 3 tháng để hoàn thành, do đó đây là việc hết sức quan trọng.

Quang cảnh phiên họp.

 

Sau phiên họp chuyên đề pháp luật lần này, khả năng Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn họp tiếp trong tháng 4 và tháng 5 để xem xét một số dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, bên cạnh các phiên họp thường kỳ để cho ý kiến vào các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7. Đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cùng với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban tăng cường phối hợp với cơ quan của Chính phủ để sớm có tài liệu phục vụ các phiên họp, vì thời gian không còn nhiều.

Với tinh thần đó, tôi xin khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các bài viết khác