KẾT LUẬN CỦA UBTVQH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI

21/10/2023

Ngày 12/10/2023, tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận:

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác