KẾT LUẬN CỦA UBTVQH VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ HÀNH CHÍNH NĂM 2023

21/10/2023

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023 tại Phiên họp thứ 27, tháng 10/2023. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận:

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác