KẾT LUẬN CỦA UBTVQH VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI TP. HÀ NỘI, TP. ĐÀ NẴNG VÀ KẾT QUẢ 03 NĂM THỰC HIỆN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

19/10/2023

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản thông báo Kết luận của UBTVQH về các Báo cáo của Chính phủ sơ kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 03 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo:

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác