ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSTW CÒN LẠI CỦA 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

28/11/2022 14:52

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 17, chiều 28/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sau khi nghe trình bày Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung này.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT VIỆC PHÂN BỔ VỐN CÒN LẠI CỦA 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ BỔ SUNG VỐN NƯỚC NGOÀI CHO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Toàn cảnh phiên họp

Theo đó, tại Tờ trình số 427/TTr-CP ngày 19/10/2022, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quôc hội cho ý kiến về phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng trong tổng số 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và việc bổ sung 88,6 triệu USD vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn), nguồn bổ sung từ kế hoạch vốn nước ngoài chưa phân bổ; Đồng thời, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án phân bổ số vốn này cho 16 tỉnh tham gia Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí với phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; nhất trí cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở, thống nhất phương án phân bổ chi tiết số vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài của ngân sách trung ương cho các địa phương theo đề xuất của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết nhất trí phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, phân bổ 7.497,732 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 2.497,732 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 2.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 3.000 tỷ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho phép bổ sung 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) vốn vay vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp

Liên quan đến nội dung này, cơ bản thống nhất phương án phân bổ chi tiết số vốn này cho các địa phương theo đề xuất như trong báo cáo và tờ trình của Chính phủ, đồng thời lưu ý Chính phủ sử dụng vốn đúng mục đích, tránh gây tranh cãi giữa chi thường xuyên với chi đầu tư, vốn sự nghiệp với vốn đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương giao bổ sung vốn đầu tư phát triển cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc; đồng thời, rà soát, hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định pháp luật. Khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, hoàn thiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sớm ký ban hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp

Trước đó, khi thảo luận về nội dung này, bày tỏ thống nhất với các phương án như trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đúng thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được Quốc hội giao.

Có cùng ý kiến nhất trí với Báo cáo thẩm tra và bản danh sách về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh nguyên tắc phân bổ vốn cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào thiểu số và miền núi. Theo đó, đảm bảo về mặt thứ tự ưu tiên, sử dụng vốn đảm bảo tiến độ, nhất là trong giai đoạn hiện nay năm 2023 là bước sang năm thứ 3 để thực hiện Chương trình này.

 Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết thêm, qua tiếp xúc cử tri ở địa phương vùng dân tộc thiểu số cho thấy một số cơ sở vật chất trong các trường bán trú, nội trú của các tỉnh vùng biên giới, vùng cao còn rất hạn chế và khó khăn. Bên cạnh đó tiến độ các công trình về ổn định dân di cư tự do, ổn định dân cư ở các vùng khi các công trình thủy điện, thủy lợi và vùng giãn dân trong đầu tư chung của Nhà nước còn chậm. Do đó, Hội đồng Dân tộc cũng rất mong muốn Chính phủ trong quá trình phân bổ nguồn này có sự xem xét, cân nhắc phù hợp, sử dụng hiệu quả đồng vốn, nhất là đảm bảo theo tiến độ đầu tư để tránh việc phải chuyển nguồn sang các năm sau và quan tâm đầu tư những nội dung có tính cấp thiết.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn ới giai đoạn 2021 – 2025

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra 

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng báo cáo làm rõ một số vấn đề Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Bảo Yến - Nghĩa Đức

Các bài viết khác