UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

29/10/2022 09:16

Sáng 29/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc họp cho ý kiến về báo cáo tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì nội dung làm việc.

TỔNG THUẬT SÁNG 24/10: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

Toàn cảnh phiên họp

Ngày 24/10/2022, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Có 28 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, tranh luận, 05 đại biểu Quốc hội gửi ý kiến bằng văn bản. Về cơ bản, các đại biểu Quốc hội nhất trí với nội dung Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Luật, đồng thời, đóng góp một số nội dung cụ thể để hoàn thiện dự thảo Luật.

Ngay sau phiên họp, theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Xã hội đã làm việc với Thường trực Ban soạn thảo, Thường trực Ủy ban Pháp luật, đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật.

Tại phiên họp sáng nay (29/10), sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung lớn dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về nội dung này.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì nội dung làm việc

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung lớn dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp./.

Hồ Hương - Phạm Thắng

Các bài viết khác