TỔNG THUẬT CHIỀU 11/10: UBTVQH CHO Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM CẤP QUYỀN LỰA CHỌN SỬ DỤNG BIỂN SỐ Ô TÔ

11/10/2022 13:38

Tiếp tục chương trình Phiên họp 16, 14h00 ngày 11/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀ NGÀY CÀNG PHẢI LÀM TỐT HƠN

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI: ĐÁNH GIÁ LÀM RÕ BÀI HỌC VỀ ĐỒNG HÀNH, GẮN BÓ TRONG PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG BỐI CẢNH CHƯA TỪNG CÓ

TỔNG THUẬT SÁNG 11/10: UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2022, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2023

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Phiên họp

 

15h14: Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá 

Phát biểu kết thúc nội dung phiên họp, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, qua ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đặc biệt là ý kiến của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, ý kiến tiếp thu của đại diện Bộ Công an, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết ban hành và tên gọi của dự thảo nghị quyết, đồng thời giao Ban soạn thảo sửa chữa về mặt kỹ thuật để cho phù hợp với bố cục văn bản trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Về những nội dung cụ thể, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Ủy ban Thường vụ nhất trí theo Dự thảo Nghị quyết quy định Biển số đưa ra đấu giá là biển số cấp mới cho xe ô tô của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (nền màu trắng, chữ và số màu đen) và nhất trí áp dụng mức giá khởi điểm là mức giá thấp nhất và phù hợp với thực tiễn. Đồng thời bổ sung quy định thực hiện khi chỉ có 1 người tham gia đấu giá…

Về Quy định sử dụng đấu giá, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Theo giải trình của Bộ Công an, thời gian thí điểm đấu giá biển số ô tô là 3 năm, nhưng cần nghiên cứu có điều khoản chuyển tiếp theo hướng có lợi, tạo sự hấp dẫn cho người dân tham gia đấu giá.

Ủy ban Thường vụ thấy rằng hồ sơ dự thảo Nghị quyết cơ bản đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chất lượng, bảo đảm,  Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Bộ Công an và Ban Soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức thẩm tra chính thức và tiếp thu, giải trình nghiêm túc, đầy đủ, đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến và ban hành thành nghị quyết riêng; giao Tổng thư kí Quốc hội chuẩn bị Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi cho các cơ quan, tổ chức thực hiện.

15h06: Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an tiếp thu, giải trình một số vấn đề các đại biểu quan tâm

Trân trọng cảm ơn những đóng góp thẳng thắn, sâu sắc, trách nhiệm của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ thiết kế Nghị quyết theo đúng yêu cầu Quốc hội đặt ra.

Đối với một số vấn đề cụ thể, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trước đây, một trong những vấn đề vướng mắc là khó xác định biển số nào đẹp hoặc xấu để quyết định đấu giá. Đến nay, Bộ Công an đề xuất không lựa chọn biển để đấu giá, mà tiến hành đấu giá tất cả các số, để người có nhu cầu tự lựa chọn. Những biển số không được đấu giá sẽ nhập lại kho số và cấp ngẫu nhiên.

Về vướng mắc liên quan đến giá khởi điểm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đây là một trong những vấn đề vướng mắc, vì trước khi đấu thầu thì phải có cơ quan xác định giá, thẩm định giá, được phê duyệt giá thẩm định mới mang đấu thầu. Tuy nhiên, trường hợp này, không có cơ quan, đơn vị nào có thể xác định giá, tư vấn thẩm định giá, nên Bộ Công an đã cân nhắc lựa chọn mức giá khởi điểm theo lệ phí đăng ký của phương tiện ô tô để trình Quốc hội xem xét, quyết định

15h04: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị sửa tên gọi là Nghị quyết thí điểm đấu giá lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô.

Nhất trí với chủ trương ban hành nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cần sửa lại theo hướng ngắn gọn hơn so với dự thảo do Chính phủ trình. 

Cụ thể, về tên gọi, đề nghị sửa theo hướng đơn giản, dễ hiểu, ai cũng hiểu, chuyển từ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá thành Nghị quyết thí điểm đấu giá lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô.

Về nội dung của nghị quyết chỉ từ 2-3 Điều, trong đó có điều về Quốc hội quyết định nghị quyết này cho phép thí điểm đấu giá lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô. Thời hạn đấu giá từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến 3 năm. Loại biển đấu giá là biển trắng, chữ đen, phạm vi đấu giá toàn quốc; đối với các nội dung còn lại  giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

14h53: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tạo thuận lợi nhất về thủ tục, bảo đảm hấp dẫn thu hút người dân tham gia đấu giá và bảo đảm cao nhất quyền lợi cho người dân

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước đây, Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung này từ sớm, một số địa phương đã thí điểm thực hiện. Đây là nội dung nhằm thực hiện Luật Tài sản công, đáp ứng nhu cầu có thật và của không ít người dân, chủ sở hữu phương tiện xe cơ giới. Do đó, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với chủ trương thí điểm thực hiện.

Tuy nhiên từ nay đến kỳ họp thời gian không còn nhiều nên phạm vi thí điểm thực hiện Chính phủ chủ động cân nhắc lựa chọn, và sau này trong quá trình thực hiện có rà soát cân nhắc thêm, không nhất thiết phải mở rộng phạm vi toàn diện ngay từ đầu. Đồng thời nêu rõ thí điểm về chính sách không hạn chế về không gian.

Cơ bản tán thành với báo cáo thẩm tra, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đến nay Hồ sơ đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét quyết định; đồng thời hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện Tờ trình bảo đảm chặt chẽ.

Về giá khởi điểm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu có thể quy định một mức chung. Nếu quy định giá khởi điểm quá cao chưa chắc đã thu hút được người tham gia. Bởi mục tiêu là khai thác hiệu quả kho số, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân mà không phải chỉ để thu ngân sách. Về trình tự thủ tục, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát để tạo thuận lợi nhất cho người dân, bảo đảm cao nhất quyền lợi cho người dân từ đó tạo hấp dẫn cho người dân tham gia đấu giá.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Nghị quyết chủ yếu quyết về mặt chủ trương, do đó, có thể giao cho Chính phủ chủ động, linh hoạt trong tổ chức, thực hiện nhiều nội dung. 

14h51: Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh: Làm rõ quyền của người trúng đấu giá khi hết thời hạn thí điểm

Tham gia thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết, thời gian thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá có thể là 2 năm hoặc 3 năm. Tuy nhiên, trong thời gian thí điểm có thể có sự kiện pháp lý phát sinh. Vậy sau khi hết thời gian thí điểm, các quy định như được cho, tặng, chuyển nhượng xe có gắn theo biển số,… hoặc những quyền của người trúng đấu giá có được tiếp tục không? Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội cho rằng cần làm rõ vấn đề này.

Bên cạnh đó, với thời điểm 2 năm, 3 năm những sự kiện pháp lý có thể chưa phát sinh, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội cho rằng, các quy định này mang tính thí điểm nhưng thời hạn còn có giới hạn.

14h37: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Quản lý tài sản công

Cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao Chính phủ đã nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hồ sơ cơ bản đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật bày tỏ tán thành về phạm vi thí điểm, thời gian thí điểm, quyền và nghĩa vụ của người đấu giá…

Đi vào cụ thể, về tên Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, là Nghị định 151 của Chính phủ quy định chi tiết về Luật Quản lý tài sản công, thì kho số mới là tài sản công, chứ không phải biển số. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị đổi tên Nghị quyết thành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng số đăng ký xe ô tô thông qua đấu giá, để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quản lý tài sản công.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng bày tỏ quan điểm, việc thí điểm này không đặt trọng tâm vào tăng thu ngân sách, mà trọng tâm là ở nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với số đăng ký xe ô tô, với phương tiện giao thông này. Đây là hình thức mới, người được cấp số đăng ký sẽ sở hữu số đăng ký này, nhưng đây không phải là tài sản thông thường, mà là tài sản phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, nên một số quyền, nghĩa vụ của người được cấp phải có sự hạn chế phù hợp. Cũng do đây là mô hình mới, nên chưa thể đánh giá hết những tác động thực tế, nên cần thận trọng, khoanh rõ phạm vi, chưa nên mở rộng với biển số mô tô, biển vàng cho đối tượng kinh doanh vận tải.

Dự thảo Nghị quyết hiện tại đang quy định: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được lựa chọn biển số của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để đăng ký tham gia đấu giá (kể cả biển số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không phải là nơi đăng ký thường trú, đặt trụ sở của người tham gia đấu giá). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị làm rõ: Tại sao lại sử dụng phương thức cấp khác với phương thức truyền thống như hiện nay? Và việc thay đổi này có ảnh hưởng như thế nào tới vấn đề quản lý phương tiện giao thông?

14h30: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là quyết định hợp lòng dân 

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường bày tỏ đồng tình,thống nhất với những nội dung mà Chính phủ trình cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, việc thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là nội dung đã được bàn thảo nhiều lần, kể từ khóa XIII, cử tri đã rất mong muốn. Nếu triển khai được nhân dân sẽ rất phấn khởi, thể hiện sự công khai, minh bạch và hợp lòng dân.

Bên cạnh đó, cũng cần nghiên cứu cân nhắc mở rộng phạm vi thí điểm sang cả biển số nền vàng và biển số mô tô. Còn biển số nền xanh và nền đỏ sẽ vẫn thuộc quản lý nhà nước. Đồng thời nghiên cứu thêm các quy định về quyền của người trúng đấu giá và quyền của người nhận thừa kế.

14h24: Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gợi ý nội dung thảo luận

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, trước đây Bộ Công an đã 2 lần báo cáo Chính phủ xin phép thực hiện thí điểm đăng ký cấp biển số thu lệ phí biển số tự chọn năm 1993 và đấu giá biển số xe năm 2008 tại một số địa phương nhưng do vướng mắc về cơ sở pháp lý và quy trình thủ tục nên không được mở rộng.

Từ đó đến nay, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm và thấy cần có một số quy định khác với các luật hiện hành như Luật Quản lý tài sản công Luật Giao thông đường bộ và Luật Đấu giá tài sản để đáp ứng nhu cầu một bộ phận không nhỏ người mua xe muốn sở hữu biển số xe theo mong muốn cá nhân; nâng cao hiệu quả công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và tránh dư luận cho rằng có sự thiếu minh bạch hoặc hành vi trục lợi trong cấp biển số xe.

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí bổ sung nội dung này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Trên cơ sở đó, Chính phủ chỉ đạo thành lập Tổ Biên tập, lấy ý kiến người dân, xin ý kiến bằng văn bản của nhiều bộ, ngành, tổ chức thẩm định. Ủy ban Pháp luật đã tiến hành thẩm tra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận về hồ sơ của Chính phủ trình xem đã bảo đảm điều kiện trình Quốc hội theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm để trình Quốc hội thông qua tại một kỳ họp. Đề nghị cho ý kiến về tên gọi dự thảo Nghị quyết; về bố cục, nội dung của dự thảo Nghị quyết với các nội dung về biển số đưa ra đấu giá, xác định giá khởi điểm đấu giá, trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá quyền nghĩa vụ người trúng đấu giá người chuyển nhận chuyển nhượng cho tặng, thừa kế, rồi quy định sử dụng nguồn thu từ đấu giá. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng và thời gian thực hiện.

14h14: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nêu rõ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá với các lý do như đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người mua xe muốn sở hữu biển số xe theo mong muốn cá nhân; bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm một số nước cũng đã triển khai đấu giá biển số xe hoặc tự chọn biển số xe theo sở thích. Do dự thảo Nghị quyết này có một số chính sách mới, khác với quy định của một số luật hiện hành, nên cần trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về thẩm quyền, hình thức văn bản. 

Về phạm vi thí điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, có ý kiến đề nghị giới hạn phạm vi thực hiện thí điểm tại một số địa phương hoặc chỉ thí điểm tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá để đáp ứng nhu cầu của người dân tất cả các địa phương; đồng thời, cũng là để khai thác hiệu quả tài sản công là kho số đăng ký xe ô tô, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá và là cơ sở để tổng kết, đánh giá, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan khi kết thúc thí điểm để thực hiện ổn định, lâu dài.

Về loại biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, có ý kiến đề nghị mở rộng thí điểm đấu giá cả biển số xe ô tô nền vàng chữ đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải) và mở rộng đấu giá cả biển số xe mô tô, xe gắn máy. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với việc giới hạn thí điểm chỉ đấu giá đối với biển số ô tô nền trắng, mà không thí điểm đấu giá đối với biển số xe ô tô nền vàng chữ đen, biển số xe mô tô, xe gắn máy, vì cho rằng: Đối với loại hình xe hoạt động kinh doanh vận tải thì nhu cầu của người dân muốn sở hữu “biển số đẹp”, biển số theo sở thích là rất ít; đối với mô tô, xe gắn máy là phương tiện giao thông đường bộ phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay, nếu mở rộng để thí điểm thì số lượng mô tô, xe gắn máy trong toàn quốc là quá lớn, dẫn đến thiếu tập trung, ảnh hưởng đến việc thực hiện thí điểm. 

Về hình thức, phương thức đấu giá biển số xe ô tô, có ý kiến đề nghị cân nhắc hình thức đấu giá trực tuyến; có ý kiến đề nghị bổ sung các hình thức đấu giá khác như đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An nih nhất trí chỉ thí điểm hình thức đấu giá trực tuyến; đồng thời cho rằng, số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là rất nhiều (hàng nghìn biển số) và số lượng người tham gia đấu giá cũng rất đông và cư trú trên phạm vi toàn quốc nên các hình thức đấu giá khác sẽ không bảo đảm tính khả thi và gây tốn kém cho người tham gia đấu giá.

14h02: Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân

Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày Tờ trình của Chính phủ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Theo quy định pháp luật hiện hành: “kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước” là tài sản công; “kho số quản lý phương tiện giao thông vận tải” là kho số phục vụ quản lý nhà nước; Chính phủ có nhiệm vụ khai thác kho số phục vụ quản lý nhà nước. 

Xuất phát từ nhu cầu của người dân, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép đấu giá và thu lệ phí cấp biển số tự chọn. Tuy nhiên, việc đấu giá biển số ô tô nếu thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành sẽ gặp vướng mắc về pháp lý, khó đạt được hiệu quả cao. 

Sau khi nghiên cứu, rà soát đánh giá pháp luật, thực tế và kinh nghiệm quốc tế, Chính phủ thấy rằng việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là hết sức cần thiết và đề xuất trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết này với hình thức văn bản là Nghị quyết “thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc xây dựng  thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân song hành với hệ thống đăng ký xe bằng hình thức ngẫu nhiên hiện nay để chủ phương tiện có quyền lựa chọn, khả thi khi thực hiện; đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật và mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số để tham gia đấu giá. Đồng thời, khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ đấu giá quyền lựa chọn biển số; đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, cấp biển số hiện nay để có thể số hóa hoàn toàn trong lĩnh vực đăng ký, cấp biển số phục vụ công tác quản lý nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Dự thảo Nghị quyết gồm 07 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; biển số đưa ra đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe; giá khởi điểm, tiền đặt trước; đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá...

14h00: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu điều hành Phiên họp 

Phát biểu mở đầu phiên làm việc chiều ngày 11/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá. 

Dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Giao thông vận tải, đại diện cán bộ của các Bộ: Quốc phòng, Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, thời gian cho ý kiến không nhiều, từ 14h đến 15h30, đề nghị báo cáo của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra ngắn gọn; thành viên Ủy ban Thường vụ cho ý kiến khẩn trương, ngắn gọn, tập trung những vấn đề trọng tâm, làm cơ sở để báo cáo với Quốc hội.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tóm tắt dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Các bài viết khác