PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: QUYẾT SÁCH, ĐIỀU HÀNH CHƯA BAO GIỜ CẤP BÁCH MÀ GẮN BÓ NHƯ BÂY GIỜ

11/10/2022 12:03

Sáng 11/10, tại phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tán thành với nội dung báo cáo về kinh tế - xã hội, ghi nhận báo cáo được thể hiện tương đối toàn diện, có nhiều điểm mới, cân đối các lĩnh vực. Từ những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh cần phân tích, làm rõ những bài học kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội để tiếp tục phát huy.

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI: ĐÁNH GIÁ LÀM RÕ BÀI HỌC VỀ ĐỒNG HÀNH, GẮN BÓ TRONG PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG BỐI CẢNH CHƯA TỪNG CÓ

TỔNG THUẬT SÁNG 11/10: UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2022, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2023

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận các báo cáo được chuẩn bị tốt, bảo đảm đầy đủ, toàn diện, đặc biệt là báo cáo về kinh tế - xã hội viết rất sâu, khái quát, toàn diện, có nhiều điểm mới, cân đối cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, thể hiện rõ kết quả đạt được, thẳng thắn, rõ ràng về những khó khăn, tồn tại, hạn chế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trong bối cảnh hết sức khó khăn cả về quốc tế và trong nước của năm 2022, nước ta đã thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước với những kết quả rất tốt với 13 kết quả nổi bật nêu trong báo cáo, vượt 6 chỉ tiêu, đạt 8 chỉ tiêu, chưa đạt 1 chỉ tiêu về tăng năng suất lao động do tác động nhiều mặt cả trong nước và quốc tế. Đặc biệt là GDP tăng cao, dự kiến là tăng 8% và có thể hơn.  Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, thu ngân sách tăng cao, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, chính trị xã hội ổn định, niềm tin vào đời sống của Nhân dân thì tăng lên. Nhất trí với 6 điểm nêu tồn tại, hạn chế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng nêu như báo cáo là đầy đủ, khái quát và cũng rất nghiêm túc.

Về các bài học kinh nghiệm viết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị nhấn mạnh bài học trong phòng, chống dịch bệnh. Đã có lúc phải chấp nhận hy sinh kinh tế ở một mặt nào đó để phòng, chống dịch, nhưng sau đó chúng ta đã chuyển trạng thái và thực hiện mục tiêu kép rất tốt, đã có Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và Ban Chỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế gắn với nhau, tránh tình trạng vì chống dịch mà hạn chế kinh tế, ngược lại cũng tránh vì kinh tế mà lại bỏ qua chống dịch. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng đây là một bài học rất tốt.

Đánh giá về các nguyên nhân trong kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cần làm rõ hơn: Một là, sự lãnh đạo của Đảng ở Trung ương và địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng Hội nghị Trung ương bàn rất kỹ các vấn đề quan trọng về cơ chế, chính sách, hàng tháng lãnh đạo cấp cao họp bàn và có kết luận cụ thể để các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ triển khai. Ở địa phương nhiều Bí thư cấp ủy cùng với Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân rất quyết liệt.

Hai là, sự tham gia của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cả 3 mặt xây dựng thể chế, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chỉ rõ, trong xây dựng thể chế, lần đầu tiên là Quốc hội bố trí một kỳ họp bất thường để thông qua Nghị quyết về kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế, quyết định kế hoạch đầu tư công; dùng 1 luật sửa 9 luật và các luật đã đi vào thực hiện và có tác dụng ngay. Trong quyết định vấn đề quan trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết trong bôi cảnh giá xăng dầu tăng cao, ngày 30/8, Chính phủ có Tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm thuế xăng, dầu đề nghị xem xét, quyết định trong phiên họp thường vụ tháng 9, nhưng trước sự cấp bách của vấn đề, Chủ tịch Quốc hội đã yêu cầu Ủy ban Tài chính- Ngân sách họp thẩm tra ngay và sau đó đến ngày 31/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến và Chủ tịch Quốc hội ký ban hành nghị quyết trước ngày nghỉ. Từ đó góp phần giảm giá xăng dầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Trong giám sát, Quốc hội cũng đã tăng cường giám sát và Chính phủ đồng thuận. Nếu không có sự giám sát Luật Quy hoạch, công tác quy hoạch đã có sự chuyển biến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, thực tế đó cho thấy sự đồng hành, sự quyết liệt, đồng thuận cả Chính phủ, Quốc hội  “chưa bao giờ tốt như bây giờ, chưa bao giờ cấp bách mà gắn bó như bây giờ”.

Ghi nhận sự năng động, sáng tạo của các địa phương đóng góp vào sự phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều đại phương đã có sự chuyển biến rất nhanh như Bắc Giang tăng trưởng hơn 23%, Khánh Hòa tăng trưởng hơn 22%. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, báo cáo cần cố gắng nêu ra được hoặc có phụ lục về một số địa phương, một số bộ, ngành làm tốt để các địa phương thấy động viên và những địa phương còn yếu kém có cách để vươn lên.

Các Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp

Về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhất trí hoàn toàn với báo cáo; đồng thời đề nghị trong điều hành cần chú ý thêm bối cảnh năm 2022, xung đột địa chính trị có thể kéo dài, đe dọa về tình trạng chiến tranh trên thế giới. Khi đó, trong nước bên cạnh ảnh hưởng về kinh tế thì việc củng cố quốc phòng, an ninh cần phải có dự phòng. Đồng thời, không phải chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, trong bối cảnh đó, không thể quá lạc quan nhưng cũng không quá thận trọng. Do vậy, các mục tiêu như Chính phủ đề ra là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, đầu tư tư, tập trung phát triển văn hóa xã hội và an sinh xã hội trên nền tảng ổn định chính trị là phù hợp. Đồng thời đề nghị phấn đấu để tăng trưởng cao hơn khi có điều kiện; rút kinh nghiệm các bài học tốt, cụ thể của năm 2022 để điều hành vào năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ có những bài học rất quý như đẩy mạnh phân cấp, thực hiện mục tiêu kép, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; trong phục hồi, phát triển tập trung vào thể chế, tập trung vào quy hoạch, tập trung vào tháo gỡ đầu tư công, đầu tư tư từ đó đẩy được tăng trưởng lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng lưu ý nếu dự toán thu thấp thì dư địa để điều hành chính sách tài khóa sẽ bị hạn chế, do đó cần tính toán thêm. Dư địa của chính sách tiền tệ không có nhiều, dư địa của chính sách tài khóa mở rộng ra thêm thì cân nhắc dự toán để có khoản để mở rộng dư địa của chính sách tài khóa cho các phần điều hành khác.

Bảo Yến

Các bài viết khác