• Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • TỔNG THUẬT SÁNG 11/10: UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2022, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2023

  11/10/2022

  Tiếp tục chương trình Phiên họp 16, 8h00 ngày 11/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀ NGÀY CÀNG PHẢI LÀM TỐT HƠN

  TỔNG THUẬT CHIỀU 10/10: UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 NGHỊ QUYẾT 30/2021/QH15

  TỔNG THUẬT SÁNG 10/10: KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 16 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên họp

  11h27: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận Phiên họp.

  Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, qua thảo luận Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình và đánh giá cao Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cho thấy, năm 2022 vượt qua khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội Việt Nam phục hồi và phát triển mạnh mẽ. GDP 9 tháng đầu năm tăng 8,83%, dự kiến cả năm khoảng 8%, đạt cận dưới về kỳ vọng tăng trưởng khi có gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ, chương trình mục tiêu và chương trình phục hồi, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng. 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, phục hồi kinh tế diễn ra đồng đều giữa các địa phương, 44/63 tỉnh, thành có GRDP tăng trên 6%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch được phục hồi mạnh mẽ; các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát, ước cả năm CPI tăng khoảng 4%, thu ngân sách nhà nước vượt cao so với dự toán; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 34% GDP; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì tăng ở mức cao. 

  Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững, uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. 

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị báo cáo của Chính phủ cần phân tích rõ thêm phần nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của các thành tích, trong đó đề cập tới vai trò lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, của Chính phủ, chính quyền các cấp, vai trò của đổi mới thể chế, giám sát, cải cách thủ tục hành chính, sự năng động của các ngành, các địa phương, người dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế, bất cập như: Tồn tại cố hữu trong nội tại của nền kinh tế chậm được cải thiện như quy mô nền kinh tế nhỏ, năng lực, tính tự chủ, khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao, doanh nghiệp chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, công nghệ sản xuất thấp phụ thuộc vào nhập khẩu đầu vào, một số điểm nghẽn chưa được tháo gỡ có hiệu quả; nguy cơ thiếu nhân lực tại các cơ sở y tế công lập do tình trạng xin thôi việc, nghỉ việc…

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu, Báo cáo cần bổ sung, làm rõ một số nội dung về ổn định hệ thống ngân hàng thương mại; giải pháp tháo gỡ và vai trò của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong ban hành các quyết sách để phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội.

  Trong năm 2023, dự báo có nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cần phân tích cụ thể và có giải pháp đột phá để ứng phó.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội như Chính phủ đã trình. Tuy nhiên đề nghị thuyết minh rõ hơn căn cứ xác định chỉ số CPI, chỉ tiêu bác sĩ, giường bệnh/số dân, chỉ tiêu bảo hiểm xã hội chưa đạt; đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, lưu ý ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

  Về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025, Ủy ban Thường Vụ Quốc hội cơ bản thống nhất và đánh giá cao báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách. Việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 202 ước vượt cao so với dự toán. Bội chi nợ công trong ngưỡng Quốc hội cho phép đã góp phần vào phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, nhiều bất cập, hạn chế trong quản lý điều hành ngân sách còn chậm được khắc phục… Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định tỷ lệ điều tiết các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về dự toán, phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2023 như Chính phủ trình.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản nhất trí với phương án xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2023-2025, đề nghị Chính phủ cần bám sát để đảm bảo tính thực tế, khả thi và đề nghị điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong điều kiện mở rộng chính sách tài khóa để hỗ trợ Chương trình phục hồi; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, sắp xếp nhiệm vụ, giải pháp theo thứ tự ưu tiên để cân đối các nguồn lực; tăng tỷ lệ thu nội địa để đạt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, nguyên nhân và trách nhiệm trong việc thực hiện dự toán thu từ cổ phần hóa và thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước… Thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong báo cáo về dự toán, lưu ý ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách và một số nội dung khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp tục phân bổ vốn Chương trình phục hồi, vốn đầu tư công trung hạn, kiên quyết thu hồi kế hoạch vốn dự án chậm triển khai, điều chuyển cho dự án có khả năng giải ngân, củng cố vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia. Hoàn thiện cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định việc chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, thực hiện tăng lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi nghề lĩnh vực y tế, lương hưu cho đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, ưu đãi đối với người có công.

  11h17: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tiếp thu giải trình tại Phiên họp

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ, trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2022, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có sự hỗ trợ, hợp tác và đặc biệt là sự phối hợp rất tốt với Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề chung, trong đó có các vấn đề về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Thời điểm hiện nay có nhiều phát sinh, do đó báo cáo việc thực hiện tình hình kinh tế xã hội năm 2022, định hướng kế hoạch năm 2023 còn chậm. Bên cạnh đó, các báo cáo phải trình Quốc hội cũng nhiều hơn như việc thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống dịch… là những vấn đề phát sinh mới nên có ảnh hưởng đến công việc chung.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng cho biết, các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội lần này có chất lượng tốt hơn; nội dung rõ hơn; những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế trong điều hành thực hiện kinh tế xã hội thẳng thắn hơn. Tuy nhiên, tại phiên họp, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị làm rõ và phân tích sâu hơn, đặc biệt là trong việc chỉ đạo điều hành thời gian tới việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp.

  Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp thu toàn bộ ý kiến của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ tham gia phiên họp tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

  11h12: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Tiếp thu hoàn chỉnh, rà soát lại số liệu và tiếp thu các ý kiến sâu sắc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện, báo cáo Quốc hội

  Thừa nhận các báo cáo của Chính phủ gửi sang còn chậm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mong muốn Uỷ ban Thường vụ Quốc hội  chia sẻ do tiếp thu lại lần nữa các ý kiến của thành viên Chính phủ nên chuyển sang chậm. Và báo cáo ban đầu cơ bản đã gửi sang trước nên các Ủy ban của Quốc hội đã thẩm tra rồi. Đồng thời, Bộ trưởng cũng giải trình về sự khác nhau của Báo cáo là do tiếp thu các ý kiến của Trung ương gần nhất nên chưa cập nhật lại bản mới.

  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng sẽ tiếp tục nghiên cứu tiếp thu hoàn chỉnh, rà soát lại số liệu và tiếp thu các ý kiến sâu sắc của UBTVQH để hoàn thiện, báo cáo Quốc hội.

  Nhận định về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 còn khó khăn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết sẽ tiếp thu và nhấn mạnh thêm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, đồng hành với nhiều quyết sách, giải pháp kịp thời của Quốc hội, tháo gỡ nhiều khó khăn cũng như sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, sự giúp đỡ của quốc tế… Các nội dung này sẽ được bổ sung vào báo cáo.

  Về hạn chế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa nhận vẫn còn tâm lý e ngại của một số bộ phận cán bộ, công chức và sẽ làm rõ vấn đề này.

  Về bài học kinh nghiệm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu bổ sung ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định là thực hiện mục tiêu kép, linh loạt, vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế.

  Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong quy luật, cơ hội luôn đi liền với thách thức, nắm chắc được quy luật này, chúng ta sẽ có quyết sách chính xác, kịp thời hơn để có thể vượt qua thách thức, nắm lấy cơ hội. Bộ trưởng cho biết sẽ bổ sung vào bài học kinh nghiệm cho rõ hơn về vấn đề này và thực tế đã làm được như vậy.

  Nhận định về năm 2023 còn nhiều khó khăn tình hình quốc tế và trong nước, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng không thể chủ quan lơ là, phải kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tận dụng các dư địa còn lại để nhanh chóng phục hồi và phát triển, trong các giải pháp phải tập trung cả vấn đề ngắn hạn lồng ghép với vấn đề dài hạn.

  Đề cập về vấn đề đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, năm 2022 là năm đầu thực hiện kế hoạch và còn nhiều thủ tục chưa xong, bên cạnh đó giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao cũng là áp lực khiến giải ngân đầu tư công thấp hơn… Tuy nhiên, Chính phủ rất quyết liệt với nhiều biện pháp, Quốc hội cũng tháo gỡ nhiều vấn đề, nhất là vừa qua Quốc hội đã ban hành một luật sửa 9 luật, có các cơ chế đặc thù, các thủ tục cơ bản đã hoàn thành và chuẩn bị khởi công các dự án đầu tư quan trọng quốc gia, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

  Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, những tháng cuối năm 2022 và sang năm 2023 tình hình giải ngân sẽ được cải thiện mạnh mẽ hơn với sự ủng hộ của Quốc hội, sự quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương… Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặc biệt quan tâm vấn đề này để các Chương trình này thực sự hiệu quả, đóng góp cho tăng trưởng để phục hồi nhanh nền kinh tế.

  Về các vấn đề khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiêm túc tiếp thu trong quá trình hoàn thiện báo cáo để trình Quốc hội.

  10h53: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy: Cần chú trọng hơn đến việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin.


  Tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nhất trí với Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

  Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ở một số nơi còn tâm lý e ngại, e dè chưa dám thực hiện các quy định vượt so với thông thường để giải quyết những vấn đề cấp bách trong phòng chống dịch bệnh. Vì thế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần cho ý kiến rõ hơn đối với xử lý y tế dự phòng, y tế ở cơ sở nên xử lý như thế nào. 

  Đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao có xu hướng chuyển dịch sang khu vực tư nhân thì nên nhìn theo hướng tích cực hơn vì khu vực tư nhân đang thu hút nguồn lực tốt hơn khu vực công. 

  Đối với kĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi số, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho rằng, chúng ta đã có nhiều nỗ lực để thực hiện các mục tiêu đề ra nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Vì thế, trong thời gian tới, Chính phủ cần chú trọng hơn đến việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin. 

  Liên quan đến quy hoạch điện, đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Quy hoạch điện VIII để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai được và góp phần xử lý các tình huống kịp thời. 

  10h46: Phó Chủ tịch Trần Quang Phương đề nghị rà soát hệ thống số liệu, bởi số liệu "là linh hồn, là sự sống” của nhận định, đánh giá.


  Cơ bản đồng tình với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, Phó Chủ tịch Trần Quang Phương khẳng định, năm nay có đặc thù, đặc biệt và thành quả cũng rất đặc thù, đặc biệt. Tuy nhiên, đề nghị các cơ quan của Chính phủ nghiên cứu rà soát số liệu và tình hình thực tế chuẩn xác giữa báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt, giữa tình hình trong nhận định đánh giá và thực tế.

  Quan tâm đến số liệu trong báo cáo, Phó Chủ tịch Trần Quang Phương cho rằng, số liệu là linh hồn, là sự sống của nhận định, đánh giá và chủ trương tiếp theo. Vì vậy, Báo cáo của Chính phủ cần rà soát tỷ trọng lao động trong nông nghiệp trong tổng lao động xã hội, đảm bảo thống nhất giữa báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt, rà soát thực tế có đúng với nhận định tình hình sau dịch bệnh COVID-19, một bộ phận lao động ở các nhà máy xí nghiệp chuyển về làm nông nghiệp? Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị ở mức dưới 4%, đạt chỉ tiêu đề ra nhưng cần phân tích rõ.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Chính phủ phân tích tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đạt chỉ tiêu là 1-1,7%, nhưng tình hình khó khăn về kinh tế như hiện nay liệu đã phản ánh đúng thực tế, đề nghị Chính phủ xem xét lại chỉ tiêu nghèo theo chuẩn đa chiều. Bên cạnh đó, tỷ lệ xã chuẩn nông thôn mới vẫn đạt, nhưng theo quan điểm của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, có một số chỉ tiêu đạt nhưng một số tiêu chí giảm, cần đánh giá cụ thể vấn đề này như thế nào.

  Vấn đề thứ hai được Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề cập là trong phần "bài học kinh nghiệm" chưa có sự thống nhất về ngôn từ trong Báo cáo toàn văn và Báo cáo tóm tắt. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nhấn mạnh đây là bài học giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình ổn định - đây là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội và thực tế trong năm qua, Đảng, Nhà nước đã xử lý vấn đề rất hài hòa… trong đó, báo cáo cần nêu rõ vấn đề nổi lên là gì, quốc phòng, an ninh, đối nội hay đối ngoại…

  10h24: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đến từ sự chung sức đồng lòng của người dân trên mọi miền đất nước

  Đồng tình với báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng Báo cáo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện, khái quát, nêu rõ những thành tựu cũng như khó khăn, tồn tại, hạn chế của tình hình kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian qua.

  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, năm 2022, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng và dự kiến cả năm có diện mạo khởi sắc, toàn diện, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt dự kiến, Đây là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò mang tính chất quyết định là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự chủ động, đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, sự năng động linh hoạt của các địa phương, qua đó thúc đẩy cải cách hành chính, đưa ra giải pháp cải thiện môi trường dầu tư kinh doanh.

  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nêu rõ, đề đạt được kết quả trên, chúng ta đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả đất nước để phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị bổ sung nguyên nhân góp phần vào những thành tựu trên là sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tích cực của các cấp, các ngành, sự chung sức đồng lòng ủng hộ của người dân mọi miền cả nước, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

  Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đề xuất giải pháp với các vấn đề: không đạt chỉ tiêu về tăng năng xuất lao động xã hội; đầu tư công tiếp tục là điểm nghẽn; tình hình kết nối doanh nghiệp trong nước với đầu tư nước ngoài; vấn đề cải thiện chất lượng các dự án FDI, thu hút công nghệ cao, công nghệ nguồn, chuyển giao công nghệ.

  Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Chính phủ có giải pháp với tình trạng lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp ra nước ngoài; tình trạng giá xăng giảm mạnh nhưng giá các mặt hàng thiết yếu chưa giảm như dự kiến; công tác rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, chuyển sang khu vực tư nhân; tình trạng sử dụng, mua bán chất ma túy.

  Hướng tới năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Chính phủ cần bám sát tình hình thực tế, chú trọng công tác dự báo, sẵn sàng cho những biến động kinh tế, chính trị, thiên nhiên để có khả năng phản ứng kịp thời, đưa ra các giải pháp phù hợp cho các vấn đề phát sinh. 

  Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cần tập trung giải quyết các vấn đề nan giải, cấp thiết như giải quyêt tình trạng thiếu trang thiết bị vật tư y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh; nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý biển số xe; quản lý chặt chẽ khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; tập trung nguồn lực giải quyết hậu quả thiên tai, bão lũ, hỗ trợ các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn… qua đó, đảm bảo đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

  10h17: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm: Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

  Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao báo cáo của Chính phủ thống nhất với các báo cáo thẩm tra và các ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả chỉ tiêu kinh tế, ổn định xã hội, tạo điều kiện cho người dân trở lại cuộc sống bình thường sau dịch bệnh Covid-19.

  Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng việc triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia, cụ thể hóa những Nghị quyết của Quốc hội còn chậm, đề nghị Chính phủ, các bộ ngành cần tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm; Hỗ trợ các địa phương trong việc đánh giá các chỉ tiêu, tiêu trí nhằm tháo gỡ vướng mắc, đồng thời phát huy trách nhiệm của các địa phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và các Nghị quyết của Quốc hội được thực sự đi vào cuộc sống….

  9h56: Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh: Cần quan tâm đến các chỉ tiêu ngành

  Tham gia thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh bày tỏ đồng tình với báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và các đánh giá đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

  Liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh bày tỏ phấn khởi khi thực hiện được 14/15 chỉ tiêu Quốc hội giao, đây là nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong việc điều hành thực hiện các chỉ tiêu và nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp. Tuy nhiên, chỉ tiêu về bảo hiểm y tế là 92% nhưng đến nay mới đạt được 88%. Để thực hiện được 4% còn lại cần nỗ lực rất lớn, do đó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh đề nghị cần bổ sung các giải pháp để thực hiện được chỉ tiêu này. 

  Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh, trên thực tế, từ tháng 7, tháng 8 và tháng 9/2022, tỉ lệ người tham gia bảo hiểm y tế không tăng nhiều, đây là một thách thức trong việc thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm y tế.

  Đối với các chỉ tiêu ngành, trong lĩnh vực lao động, xã hội, 16/16 chỉ tiêu ngành lao động đều hoàn thành; 3/3 chỉ tiêu của ngành y tế đều hoàn thành. Tuy nhiên, các chỉ tiêu ngành của bảo hiểm y tế vẫn còn 7/16 chỉ tiêu chưa đạt được. Đó là, chỉ tiêu tuổi thọ trung bình từ lúc sinh; tỷ lệ giới tính khi sinh; số điều dưỡng trên 1 vạn dân; tỷ suất sinh tử vong của trẻ em dưới năm tuổi; tỷ lệ trẻ em dưới 10 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine; chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2021-2030, tuy nhiên, chỉ tiêu này do chưa ban hành tiêu chí đo lường nên chưa xác định được.

  Từ những phân tích trên, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh đề nghị bên cạnh các chỉ tiêu Quốc hội quyết định cần quan tâm đến các chỉ tiêu ngành.

  9h37: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Cần phân tích kinh nghiệm thực hiện mục tiêu kép trong điều kiện khó khăn 

  Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao báo cáo của Chính phủ về giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, báo cáo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, khái quát toàn diện, có nhiều điểm mới, cân đối giữa các nội dung kinh tế và văn hóa, thể hiện rõ nét những khó khăn, tồn tại, hạn chế, yếu kém, đưa ra các đề xuất cụ thể, khả thi. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ nhất trí với 13 kết quả nổi bật đã nêu trong báo cáo, cho rằng trong bối cảnh hết sức khó khăn, nước ta đã đạt được kết quả đáng trân trọng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, thu ngân sách tăng cao, tình hình an ninh chính trị ổn định. 

  Về kinh nghiệm rút ra, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo cáo bổ sung, nhấn mạnh thêm kinh nghiệm trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa giữ vững ổn định kinh tế, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế ngay sau khi cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, phối hợp nhuần nhuyễn để đạt được cả hai mục tiêu trong điều kiện khó khăn. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đây là một kinh nghiệm quý giá cần phân tích kỹ. Bài học chống dịch này cần được áp dụng trong điều hành kinh tế, ứng phó các tình huống khẩn cấp.

  Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo cáo cần phân tích rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân của những kết quả, thành tựu đạt được trong thời gian qua. Cụ thể, cần làm rõ nét nguyên nhân của những kết quả vừa qua là từ sự lãnh đạo sâu sát, sáng suốt của Đảng từ trung ương đến địa phương, sự tham gia, đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công việc xây dựng thể chế, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng.

  Trong năm vừa qua, Quốc hội đã tổ chức Kỳ họp bất thường, các Phiên họp bất thường, qua đó quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách, liên quan đến quốc kế dân sinh, các quyết sách kịp thời này đã lan tỏa tác động, hiệu ứng thực tế mạnh mẽ, được cử tri, nhân dân đánh giá cao. Các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tạo ra chuyển biến nhanh chóng ngay trong quá trình tiến hành thực hiện. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng Báo cáo cần nhấn mạnh đến sự năng động, linh hoạt của các địa phương trong ứng phó các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

  Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị bổ sung các bài học kinh nghiệm về đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nêu cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Trong phương hướng phục hồi, phát triển nền kinh tế cần tập trung vào quy hoạch, tháo gỡ đầu tư công để đẩy mạnh tăng trưởng.

  9h20: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghỉ giải lao

  09h03: Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh: Các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tạo điều kiện, mở đường để đồng hành cùng Chính phủ ban hành các Nghị quyết chưa từng có tiền lệ trong hoạt động Quốc hội

  Phát biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng nội dung này đã được Hội nghị Trung ương vừa qua thảo luận, có đánh giá góp ý vào các báo cáo để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hôm nay cho ý kiến, đồng thời bày tỏ đồng tình cao báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các Ủy ban.

  Trưởng Ban Công tác đại biểu đề nghị cần nêu ra kết quả của chúng ta đạt được trong hoàn cảnh như thế nào? Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng ta đã rất nỗ lực để đạt được kết quả ấn tượng trong 9 tháng năm 2022. Các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tạo điều kiện, mở đường để đồng hành cùng Chính phủ ban hành các Nghị quyết khác với quy định của pháp luật. Đây là quyết định có tính chất nhạy bén, có tính chất mở đường, có ý nghĩa lịch sử, chưa từng có tiền lệ trong hoạt động của Quốc hội. Đây là nguyên nhân và hoàn cảnh chúng ta cần nhấn mạnh trong Báo cáo.

  Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, các báo cáo thẩm tra của Quốc hội cần đánh giá sự đồng hành, sự vào cuộc nhạy bén, quyết liệt của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào sự điều hành phát triển kinh tế - xã hội....

  Mặc dù Việt Nam được quốc tế đánh giá rất ấn tượng bởi sự tăng trưởng kinh tế cao và lạm phát được kiểm soát hợp lý, qua đó nói lên sức mạnh nội sinh và kết quả của các lĩnh vực đã được thể hiện trong báo cáo, tuy nhiên Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị cần lưu ý một số vấn đề cho năm 2023, phấn khởi nhưng không chủ quan. Đó là các yếu tố rủi ro suy giảm kinh tế và bất ổn tài chính thế giới vẫn đang hiện hữu như dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, nguy cơ dịch đậu mùa khỉ, bất ổn thương mại, thị trường tài chính toàn cầu, thắt chặt tiền tệ của các Ngân hàng thế giới, nguy cơ khủng hoảng năng lượng và lương thực, rủi ro nghĩa vụ nơ quốc gia do ảnh hưởng của lãi suất và tỉ giá của các nước trên thế giới và trong nước.

  Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tham dự Phiên họp 

  Lạm phát tuy được kiểm soát tốt 9 tháng, nhưng là quốc gia có độ mở thương mại cao trên thế giới, do vậy luôn có độ trễ lạm phát so với các nước trên thế giới khoảng 6 tháng. Trưởng Ban Công tác đại biểu đề nghị lưu ý độ trễ cùng kỳ của giai đoạn trước về vấn đề lạm phát.

  Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn, qua nghiên cứu số liệu, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, vẫn còn dư địa để tăng tốc độ phát triển kinh tế cuối năm 2022: Đó là đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đầu tư công, lĩnh vực xuất khẩu cũng có nhiều lợi thế theo kết quả 9 tháng, vẫn còn dư địa cho lĩnh vực xuất khẩu. Do vậy, Trưởng Ban Công tác địa biểu đồng tình với các giải pháp của Chính phủ và 8 điểm nhấn trong Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế.

  Thời gian tới, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị cần tiếp tục kiên trì lấy mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững để làm căn cứ đưa ra định hướng chính sách, không vì mục tiêu tăng trưởng trước mắt mà hy sinh ổn định kinh tế vĩ mô. Vì ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng cho tăng trưởng trong dài hạn.

  Cần tính toán đo lường kịch bản lạm phát để có các giải pháp phù hợp, thích ứng lạm phát thấp sẽ giúp ổn định giá trị đồng tiền nội tệ, duy trì tỉ giá phù hợp, tránh biến dộng lớn, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu để đảm bảo duy trì cán cân thương mại và  thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt.

  Liên quan đến sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, cần phải quan tâm đến tỉ lệ tăng trưởng tín dụng hợp lý và an toàn theo hướng thận trọng và hiệu quả, đặc biệt cần chú trọng chất lượng tín dụng, dẫn dắt nguồn tín dụng vào sản xuất và xuất khẩu.

  Tiếp tục cải cách thể chế mạnh mẽ và thủ tục để thực hiện tốt nhất giải ngân đầu tư công để tạo động lực, tạo tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong đó cần quan tâm đầu tư danh mục xây dựng hạ tầng chiến lược, cơ sở vật chất và công nghệ số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong nền kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

  Cho rằng trong Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra chưa nhấn mạnh việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết vùng mà Bộ Chính trị đã ban hành và triển khai, tới đây cuối năm sẽ triển khai hết các Nghị quyết vùng, Trưởng Ban Công tác đại biểu đề nghị Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra nhấn mạnh hơn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển vùng theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

  Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn chiến lược tổng thể ngành du lịch Việt Nam, việc khai thác trở lại lĩnh vực du lịch sẽ kích thích các ngành dịch vụ, tiêu dùng và các lĩnh vực liên quan, qua đó tăng GDP của cả nước.

  Về lĩnh vực giáo dục, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị cần tiếp tục theo dõi, đánh giá sát chất lượng giáo dục tiểu học, nhất là học sinh lớp 1, lớp 2 trong ba năm qua, đồng thời theo dõi và đánh giá sức khỏe của lứa tuổi này trong ba năm dịch bệnh vừa qua.

  09h00: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh: Quan tâm đến các giải pháp trong lĩnh vực văn hóa, thông tin

   

  Cơ bản nhất trí với báo cáo Chính phủ và báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng các báo cáo đã có sự cân nhắc, kịp thời cập nhất các kết quả, nhận định, đánh giá. Liên quan đến lĩnh vực văn hóa được cơ bản đánh giá tình hình tương đối toàn diện về kết quả và tồn tại, hạn chế. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục đề nghị cần quan tâm hơn đến các giải pháp cho văn hóa, thông tin tuyên truyền, khoa học công nghệ, thanh niên trẻ em.

  Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trong lĩnh vực Ủy ban phụ trách thì vấn đề giải ngân là tồn tại lớn nhất, giải ngân trong lĩnh vực văn hóa xã hội rất thấp do công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt dẫn đến quy trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chậm từ đó ảnh hưởng đến tổ chức, triển khai dự án. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục đề nghị thời gian tới, cac cơ quan bám sát kết luận Hội nghị văn hóa toàn quốc và Nghị quyết chất vấn của Quốc hội, có sự quan tâm nghiên cứu để thực hiện chủ trương xây dựng chương trình mục tiêu về văn hóa.

  08h54: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Cần đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

  Tại Phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định: Năm 2022, Quốc hội, Chính phủ cùng với các cấp, các ngành đã thực hiện các giải pháp, trong đó có nhiều nội dung Quốc hội đã chủ động, kịp thời cùng với Chính phủ thực hiện giải quyết những vẫn đề cấp bách trong đời sống, kinh tế-xã hội. Ví dụ Quốc hội đã cùng với Chính phủ tìm giải pháp tháo gỡ như giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Có được kết quả này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá rất cao sự nỗ lực các Bộ ngành. 

  Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì trong Báo cáo của Chính phủ cần làm rõ hơn về một số vấn đề còn khó khăn, tồn tại cũng như một số vấn đề cần thực hiện, giải quyết. Ví dụ như Quốc hội cần đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội ban hành; chương trình Mục tiêu quốc gia vẫn còn triển khai chậm; tình trạng cháy nổ nghiêm trọng; một số vấn đề lớn liên quan đến thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; tình trạng nghỉ việc trong công chức, viên chức có dấu hiệu cảnh báo… Đó là những vấn đề người dân hết sức quan tâm nên cần được đưa vào trong Báo cáo của Chính phủ.

  Đề cập về phương hướng giải quyết, giải pháp đưa ra, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, mỗi nội dung, vấn đề cần tìm nguyên nhân vì đâu để có giải pháp cụ thể giải quyết nhằm tạo được sự thay đổi thực chất, hiệu quả./.

  8h45: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu điều hành nội dung thảo luận

  Phát biểu mở đầu nội dung thảo luận về các báo cáo của Chính phủ về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ tập trung cho ý kiến về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, cơ cấu là nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chất lượng nguồn nhân lực, lao động, việc làm; thực hiện các chính sách văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh, an sinh xã hội; đấu tranh chống phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đánh giá bối cảnh, tình hình trong nước và thế giới làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch; tính toàn diện, đầy đủ, bao quát của các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, các vấn đề Ủy ban Kinh tế lưu ý trong báo cáo thẩm tra như việc tiếp tục triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; tốc độ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát; chỉ tiêu bác sĩ, giường bệnh/số dân; chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội; triển khai các chính sách an sinh xã hội….

  8h03: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

  Thẩm tra đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, trong thời gian qua, nước ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, nhiều thách thức lớn hơn so với dự báo; qua đó khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

  Bên cạnh kết quả đạt được, Ủy ban Kinh tế đề nghị quan tâm, đánh giá kỹ hơn một số vấn đề như: Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm, nhất là Quý III cao song không nên chủ quan vì nền tăng trưởng cùng kỳ thấp; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội thấp hơn so với mục tiêu; Triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế; các gói hỗ trợ thực hiện còn chậm, gói hỗ trợ lãi suất qua hệ thống ngân hàng thương mại có tỷ lệ giải ngân rất thấp; Tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển tiếp tục chậm; Xuất khẩu có dấu hiệu chậm lại; Việc triển khai quy hoạch, nhất là công tác lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 còn chậm.

  Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, một số vấn đề khác cần được quan tâm, báo cáo làm rõ như về năng lực cạnh tranh du lịch của Việt Nam, số lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam chưa được như kỳ vọng, khó đạt được mục tiêu đề ra; việc đấu thầu mua sắm tài sản công gây thiệt hại nguồn vốn NSNN; kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước; những chuyển biến trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

  Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị tập trung vào một số trọng tâm, trọng điểm như: Kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Theo dõi chặt diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến lạm phát trong nước, nhất là giá xăng dầu và giá nguyên vật liệu sản xuất. Xây dựng kịch bản ứng phó với nguy cơ đình trệ và lạm phát.

  Các đại biểu tham dự Phiên họp

  Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị nghiên cứu mở rộng hơn không gian chính sách tài khóa gắn với hiệu quả của đầu tư công; phối hợp linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác với quy mô phù hợp và được chủ động điều chỉnh để phù hợp với tốc độ phục hồi nền kinh tế. Bố trí nguồn lực, điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Quản lý chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước, kiểm soát nợ công.

  Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị cần thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 61/2022/QH15 tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030. Sớm ban hành quy hoạch điện VIII để có căn cứ triển khai các dự án điện, tạo năng lực sản xuất trong trung và dài hạn.

  8h00: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu mở đầu phiên họp.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, tham dự phiên họp sáng nay Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa...

  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh do thời gian thảo luận chỉ có một buổi sáng, nội dung nhiều, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thành viên Chính phủ đã tiếp cận các nội dung chính của báo cáo khi họp Trung ương. Do vậy, phiên họp sẽ không trình bày lại các Báo cáo của Chính phủ mà chỉ trình bày các Báo cáo thẩm tra.

  Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

  Các bài viết khác