UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN CHO THÔI LÀM TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH HOÀ BÌNH

10/10/2022 18:30

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết số 620/2022/UBTVQH15 về việc phê chuẩn cho thôi làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Hòa Bình đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

 

Phiên họp thứ 16 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

Trước đó, vào cuối tháng 7/2022, ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình được Bộ Chính trị quyết định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, điều động chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phân công phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Sắp tới, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2022, Quốc hội sẽ thực hiện thủ tục bầu ông Ngô Văn Tuấn giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Các bài viết khác