TỔNG THUẬT CHIỀU 10/10: UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 NGHỊ QUYẾT 30/2021/QH15

10/10/2022 12:04

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 16, 14h00 chiều nay tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀ NGÀY CÀNG PHẢI LÀM TỐT HƠN

TỔNG THUẬT SÁNG 10/10: KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 16 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: 5 VẤN ĐỂ TRỌNG TÂM ĐỂ TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH XUẤT BẢN GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp 

15h57: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận Phiên họp 

Phát biểu kết thúc nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên thảo luận chiều nay đã có 5 ý kiến thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi nhận nỗ lực của ngành y tế. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần đánh giá sâu sắc hơn tính cấp bách, bối cảnh khi ban hành Nghị quyết 30 để thấy được tính chủ động, tích cực, đồng bộ, từ sớm, từ xa, bám sát thực tiễn của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ. Đây là sáng kiến pháp luật của lãnh đạo Quốc hội, Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội quyết định trong thời điểm là phòng, chống dịch covid- 19.

Tuy nhiên, cần nghiên cứu đúng phạm vi của Nghị quyết 30 để báo cáo không dàn trải, đúng trọng tâm; nên có báo cáo kết quả thực hiện 10 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp theo Nghị quyết 30; bổ sung số liệu, tư liệu, qua đó đánh giá tính đúng đắn, ý nghĩa của Nghị quyết 30.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh , Nghị quyết 30 ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ, các bộ, ngành địa phương chủ động, sáng tạo, linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khi chưa từng có tiền lệ. đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của người dân, góp phần từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân đối với những quyết sách Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội; đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, quyết liệt, kiên trì, chủ động, sáng tạo, linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của hàng trăm nghìn nhân viên y tế, cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, cùng đông đảo các lực lượng khác tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Về mặt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Chính phủ đã khẩn trương ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện, làm cơ sở để triển khai thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ban hành những quy định các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành; thực hiện hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ, bảo đảm an sinh, trật tự, an toàn xã hội; tiêm chủng vắc xin đạt nhiều kết quả tích cực. Những kết quả đạt được đã khẳng định sự đúng đắn, kịp thời trong việc ban hành chính sách của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19, được nhân dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao.

15h52: Chủ nghiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh: Bám sát quy định trong các Nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống dịch bệnh

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, phạm vi thẩm tra lần nay là khoản 3 của Nghị quyết 30, với nội dung quy định về việc phòng, chống dịch, với mục tiêu “ứng phó kịp thời, có hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, sớm ổn định và kiểm soát dịch bệnh, đưa đất nước trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, trong quá trình thẩm tra, Ủy ban đã bám sát mục tiêu đặt ra tại nội dung này, đồng thời căn cứ trên Nghị quyết 63 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, trong đó yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, giám sát và tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, các chính sách phòng, chống dịch COVID-19 để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4. 

Về các chính sách mới được đề xuất, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho rằng, cần phải bám sát Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phải có đầy đủ báo cáo tổng kết, đánh giá tác động theo luật định, đề xuất thủ tục theo quy trình rút gọn. Khi có đầy đủ hồ sơ, văn bản theo luật định, Ủy ban sẵn sàng làm việc ngày đêm để kịp thời thẩm tra trong điều kiện cấp bách, phối hợp cùng các Ủy ban có liên quan để đẩy nhanh việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội.

15h48: Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Bộ Y tế mong nhận được ý kiến đóng góp thêm đối với Báo cáo về thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15

Tại Phiên họp, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.
Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, vì thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 chưa có tiền lệ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nên có thể chưa có văn bản hướng dẫn. 

Trên tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Y tế sẽ rà soát lại những nhiệm vụ trọng tâm, những nội dung nào cần chuyển tiếp. Bộ Y tế cũng mong nhận được thêm ý kiến đóng góp của các Ủy ban khác để tiếp thu thêm đối với Báo cáo cũng như có lộ trình triển khai trong thực tiễn về lưu hành thuốc, chuẩn bị đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế… nhằm thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

15h27: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Các Báo cáo có nhiều thông tin, bước đầu thể hiện rất toàn diện, qua đó cho thấy Nghị quyết 30/2021/QH15 rất quan trọng, ra đời kịp thời

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có kết luận về một số nội dung sau: 

Thứ nhất, khi tổng kết Nghị quyết 30/2021/QH15 cần ghi nhận Báo cáo của Chính phủ, Bộ Y tế và các tài liệu kèm theo cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội đã có chuẩn bị sơ bộ, có nhiều thông tin, bước đầu thể hiện rất toàn diện, qua đó cho thấy Nghị quyết 30/20221/QH15 rất quan trọng, ra đời kịp thời ngay tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. Trong đó, đề ra những chủ trương, chính sách, giải pháp là giao trách nhiệm các cơ quan rất cụ thể. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cần khẳng định việc tổ chức triển khai thực hiện được UBTVQH và Chính phủ tiến hành rất khẩn trương (chưa đến 10 ngày), các lĩnh vực được triển khai rất đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả.

Thứ hai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng chỉ rõ rằng, một số văn bản ban hành và tổ chức thực còn có chậm, sự phối hợp giữa các cơ quan ở cả Trung ương, địa phương thì nhiều nơi còn chưa chặt chẽ, dẫn đến là cách hiểu, cách làm ở chỗ này, chỗ kia còn khác nhau và việc thực hiện các giải pháp cũng còn có mặt hạn chế… do đó, dẫn đến một phần nào làm hạn chế kết quả.

Thứ ba, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị giao Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4., đồng thời giao Uỷ ban Xã hội chủ trì và các Ủy ban liên quan tham gia phối hợp thẩm tra để bám sát nội dung Nghị quyết của Quốc hội.

15h10: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Làm rõ kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành

Phát biểu gợi mở một số nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Đánh giá cao báo cáo của Chính phủ khá toàn diện, công phu, đề nghị Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV cần đánh giá rõ thêm sáng kiến lập pháp của Quốc hội và Chính phủ kịp thời và chưa có tiền lệ, cho thấy tính chủ động, tích cực trong thực hiện giám sát của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phạm vi nêu trong báo cáo rộng, chưa đúng trọng tâm bởi trong Nghị quyết số 30/2021/QH15 chỉ đề cập trực tiếp đến việc áp dụng các khoản 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 và 3.8, chứ không phải là báo cáo tổng kết về công tác phòng, chống dịch. Trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội của Quốc hội có nêu sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 30, có 6 nghị quyết của Quốc hội về về lĩnh vực này; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 10 nghị quyết. Báo cáo của Chính phủ cần làm rõ Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành những chính sách gì và kết quả thực hiện các nghị quyết này như thế nào trong thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, tổng kết Nghị quyết 30/2021/QH15 về các quy định đặc thù, đặc cách chứ không phải tổng kết công tác phòng, chống dịch như thế nào? Vì vậy, cần phải có báo cáo, số liệu tình hình triển khai thực hiện, kết quả để đánh giá về sự cần thiết, tính đúng đắn và tác động to lớn của Nghị quyết 30 về phòng, chống dịch COVID-19; việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ cho phục hồi và tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội như thế nào…

15h04: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới: Đánh giá sâu sắc hơn nữa những kết quả đạt được trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng

Tham gia phát biểu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết 30 trong tình hình, bối cảnh lúc bấy giờ là rất kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, mở đường, định hướng cho Chính phủ trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần bảo đảm an toàn trật tự xã hội, bảo đảm sự nhất quán, chặt chẽ trong phối hợp, chỉ đạo giữa các cơ quan. Nghị quyết này cũng tăng cường các nguồn lực cho phòng, chống dịch, cả nguồn lực ngân sách, xã hội hóa lẫn nguồn lực huy động nước ngoài. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị cần làm rõ nội dung này trong báo cáo

Trong đánh giá tình hình an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng cần đánh giá kỹ và sâu hơn nữa những kết quả đạt được, phương hướng thực hiện trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Cụ thể, báo cáo cần nêu rõ, các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, trong điều kiện thế giới phức tạp, tình hình trong nước khó khăn, qua đó góp phần ổn định xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia. Trong dich bệnh, các lực lượng chức năng đã có những biện pháp xử lý mạnh mẽ, nghiêm minh với các trường hợp vi phạm, vừa thể hiện rõ tính răn đe, vừa giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị báo cáo cần làm rõ nét sự cống hiến của lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, dân phòng trong phòng, chống dịch bệnh. Những đóng góp thầm lặng này đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tuy nhiên, chưa được thể hiện rõ trong báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị cần làm rõ nét nội dung này trong báo cáo.

Ngoài ra, về bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng cần bổ sung kinh nghiệm về đảm bảo độc lập, chủ quyền, an ninh trật tự trong điều kiện khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, để góp phần thực hiện các chính sách khác đạt hiệu quả cao.

14h56: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường: Không chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới

Phát biểu tại phiên họp, cơ bản tán thành với nội dung báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường nhắc lại đợt dịch thứ 4 bùng phát từ ngày 27/4/2021 để lại hậu quả nặng nề nhất, gây thiệt hại lớn, nghiêm trọng. Tuy nhiên với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị như báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội đã nêu, sau 6 tháng, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Thực tiễn cho thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã không ngại ngần để tìm kiếm thêm nguồn cung cấp vaccine, nhờ có ngoại giao vaccine tích cực, hiệu quả góp phần vào kiểm soát dịch trong nước.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, báo cáo của Chính phủ và phụ lục kèm theo chưa rõ việc sử dụng kinh phí cho phòng chống dịch bệnh theo từng năm, từng nguồn. Năm 2023, Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề về việc sử dụng nguồn lực trong phòng chống dịch bệnh, khi đó, sẽ tiếp tục làm rõ hơn các nguồn cho phòng, chống dịch bệnh như nguồn từ ngân sách, quỹ vaccine, nguồn viện trợ.... và các khoản chi, kiểm tra sử dụng nguồn đúng mục đích.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cũng cho biết thêm bên cạnh những kết quả đạt được thì đến nay vẫn còn một số vấn đề như thiếu thuốc, vật tư y tế, cán bộ, nhân viên ngành y tế nghỉ việc nhiều do nhiều nguyên nhân...cần được quan tâm. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, trong quá trình sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Giá, sẽ có làm việc phối hợp với các cơ quan để tính toán đưa vào những quy định đặc thù bảo đảm đấu thầu hiệu quả nhất là trong lĩnh vực y tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách kiến nghị trong thời gian tới, trong phòng chống dịch bệnh không chủ quan, kiến nghị dành nguồn nhân lực, tài lực vật lực để ứng phó kịp thời những vấn đề có thể phát sinh. Đồng thời, ngành y tế chủ động báo cáo Chính phủ và các địa phương không lãng phí nguồn vaccine, có giải pháp để người dân yên tâm thực hiện tiêm vaccine các mũi tăng cường.

14h52: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành nội dung thảo luận

Phát biểu điều hành nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tập trung vào hai nhóm vấn đề. Thứ nhất, nhấn mạnh thêm ý nghĩa, yêu cầu, tính cấp bách của việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 30 về ban hành văn bản hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết 30 trong cái thời gian vừa qua; kết quả và cái hiệu quả của việc thực hiện Nghị quyết 30. 

Thứ hai là việc triển khai thực hiện các cái biện pháp được Nghị quyết 30 giao hoặc cho phép tổ chức triển khai thực hiện như việc thực hiện các biện pháp hạn chế trong phòng, chống dịch COVID-19; việc tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh COVID-19; việc điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo thuốc vaccine và tư trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch; việc hỗ trợ người sử dụng lao động thông qua các chính sách tài khoá tiền tệ, giảm thuế cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Về nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch; về các đề nghị của Chính phủ và việc rà soát, tổng kết các quy định liên quan để kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.  Ngoài ra, các đại biểu có thể trao đổi thêm về những cái nội dung khác mình quan tâm.

14h36: Chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021

Trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Ủy ban Xã hội đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong suốt gần 03 năm qua, đặc biệt kể từ khi ban hành Nghị quyết 30, đã bám sát tình hình dịch bệnh trong nước cũng như trên thế giới, tích cực, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, linh hoạt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ban hành hoặc hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tác động do đại dịch COVID-19, áp dụng các cơ chế đặc biệt, đặc cách, đặc thù đáp ứng điều kiện, nhu cầu thực tế để phòng chống dịch; huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, giải quyết an sinh xã hội; hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch, đẩy mạnh ngoại giao vắc xin, tiêm miễn phí cho người dân; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cấp ủy, chỉnh quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đội ngũ cán bộ ngành y tế, quân đội, công an, ngoại giao, các tình nguyện viên, Nhân dân đã chủ động tham gia tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19... Đến nay, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn quốc, đời sống của nhân dân dần trở lại bình thường, các hoạt động kinh tế - xã hội đang từng bước phục hồi mạnh mẽ và đạt được những kết quả quan trọng, khẳng định tính kịp thời, đúng đắn, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các quyết sách của Quốc hội, việc ban hành chính sách của Chính phủ đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban Xã hội thấy rằng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực cao độ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30 với tinh thần khẩn trương, kịp thời và đánh giá việc thực hiện nội dung được quyết nghị tại mục 3.8 của Nghị quyết 30 và điểm g mục 2.1 của Nghị quyết số 63/2022/QH15 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Báo cáo được chuẩn bị công phu kèm theo 07 Phụ lục chứa đựng nhiều thông tin. Tuy nhiên, Ủy ban Xã hội thấy rằng, nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ còn chưa cụ thể, thiên về định tính, chưa có số liệu, địa chỉ cụ thể. Nội dung Báo cáo mặc dù cơ bản bám sát các chính sách được giao trong Nghị quyết 30, nhưng cần đánh giá sâu hơn, mở rộng hơn để thấy rõ tác động của Nghị quyết 30 không chỉ đến việc phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong đại dịch mà còn có tác động đến việc ổn định kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong đại dịch cũng như phục hồi kinh tế - xã hội hậu đại dịch... Ủy ban Xã hội cơ bản thống nhất với báo cáo của Chính phủ về những kết quả đã đạt được, khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm ưu tiên phân bổ ngân sách cho lĩnh vực xã hội nói chung, cho y tế nói riêng; quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc về thể chế liên quan tới đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế, giá dịch vụ y tế và các nội dung khác thuộc lĩnh vực y tế trong quá trình sửa đổi và xây dựng các dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình chung của thế giới và bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước; rà soát các quy định bất cập liên quan đến công tác phòng, chống dịch làm căn cứ hoàn thiện chính sách pháp luật về y tế, an sinh xã hội, nhất là khắc phục các hạn chế, vướng mắc liên quan đến mua sắm, đấu thầu, huy động, vận động nguồn lực, tiếp nhận, sử dụng, quản lý, nghiên cứu sản xuất vắc xin, thuốc, trang thiết bị y tế để không làm ảnh hưởng đến công tác khám bệnh; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho ngành y tế, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, đảm bảo tốc độ tăng chi y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách địa phương; khẩn trương rà soát các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19...

14h01: Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Nghị quyết số 30/2021/QH15 thể hiện sự thống nhất cao của cả hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch bệnh

Báo cáo việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, việc ban hành Nghị quyết này đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao của các cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị, được Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước tích cực ủng hộ và thực hiện. 

Chínhh phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong áp dụng hầu hết các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định tại một số khu vực cần thiết; tổ chức các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội trong vùng có dịch, sử dụng các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn kịp thời sụ lây lan của dịch bệnh. Riêng biện pháp đặc biệt về thông tin liên lạc, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc và các biện pháp khác có thể áp dụng trong trường hợp khẩn cấp, Chính phủ đánh giá tình hình thực tế chưa đến mức phải áp dụng, nên đã không áp dụng các biện pháp này...

Về một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, công tác chỉ đạo điều hành có lúc, có nơi còn lúng túng, chưa thống nhất, bị động, có lúc nóng vội, chưa kịp thời điều chỉnh khi tình hình thay đổi. Công tác dự báo có lúc chưa sát thực tiễn. Việc triển khai chiến dịch tiêm chủng một số nơi chưa bảo đảm đầy đủ các chỉ tiêu do Chính phủ yêu cầu. Tại một số nơi, một số thời điểm, người dân tại nhà khó tiếp cận thuốc điều trị Covid-19. Một số địa phương chưa chủ động, kịp thời thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc. Một số văn bản chỉ đạo, điều hành chưa sát thực tiễn. 
Phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, có lúc, có nơi sự phối hợp chỉ đạo giữa các cơ quan còn chưa chặt chẽ, kịp thời, còn thiếu nhất quán; công tác quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách và việc quản lý giá, kiểm soát, giám sát, hướng dẫn mua sắm vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm, vắc xin còn bất cập.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, thời gian tới, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, cơ chế, chính sách phòng Covid-19; tiếp tục đẩy nhanh Chiến dịch tiêm chủng vắc xin; đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân, giải quyết hiệu quả các vấn đề hậu Covid.

14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian từ 14h đến 16h chiều ngày 10/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Báo cáo của Chính tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tham dự phiên họp có quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tiến, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sĩ Hiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng. 

Tiếp đó, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tóm tắt Báo cáo của Chính tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Các bài viết khác