CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU KHAI MẠC PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

04/06/2022 08:03

Sáng ngày 04/6/2022, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp bất thường nhằm phục vụ cho nội dung Phiên họp ngày 06/6/2022 của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV.

 

Toàn cảnh phiên họp

Tham dự Phiên họp, bên cạnh các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ…

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, do yêu cầu tính chất nội dung Phiên họp ngày 06/6/2022 của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, hôm nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp bất thường với 3 nội dung: 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

1- Cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

2- Xem xét phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021

3- Cho ý kiến về cơ chế quản lý đối với tài sản là quyền lợi tham gia tiếp nhận từ Nhà thầu nước ngoài tại Dự án dầu khí Lô 07/03 và Lô 135&136/03.

Ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội kết thúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình xin ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội./.

Lan Hương - Ánh Nguyệt - Phạm Thắng

Các bài viết khác