NGHỊ QUYẾT CỦA UBTVQH VỀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHƯƠNG SƠN VÀ THỊ TRẤN BẮC LÝ CỦA TỈNH BẮC GIANG

27/05/2022 15:19

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 27/5,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 510/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

 

Phiên họp thứ 11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, trên cơ sở xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 103/TTr-CP ngày 04/4/2022 và Báo cáo thẩm tra số 762/BC-UBPL15 ngày 06/5/2022 của Ủy ban Pháp luật, ngày 12/5/2022, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 510/NQ-UBTVQH15 về thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trên cơ sở 8,45 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.380 người của xã Phương Sơn; Thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa trên cơ sở 12,90 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.279 người của xã Bắc Lý.

Như vậy, sau khi thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện và 01 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 182 xã, 10 phường, 17 thị trấn.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương; bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành

Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, phiên họp thứ 11 thông qua ngày 12/5/2022, chính thức có hiệu lực từ ngày 01//7/2022

Phong Anh

Các bài viết khác