CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI, HIỆU QUẢ CỦA CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI

12/05/2022 17:19

Tại phiên họp thứ 11, cơ bản nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các dự án.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cũng như các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu tối đa và có giải trình, thuyết minh thật thỏa đáng, thuyết phục đối với những vấn đề đặt ra. Bên cạnh đó, dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh là 2 dự án quan trọng quốc gia, do vậy trong các báo cáo cần thể hiện rõ cơ quan trình 2 dự án này là Chính phủ; Chính phủ chịu toàn bộ trách nhiệm triển khai cũng như trách nhiệm trước Quốc hội đối với các dự án này; đảm bảo khi trình ra Quốc hội sẽ sự có chia sẻ, thống nhất, đồng thuận cao.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị nêu rõ trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương trong việc tổ chức triển khai các dự án.

Khẳng định dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường Vành đai 3 Thành phố  Hồ Chí Minh là 2 dự án án quan trọng năm trong tổng thể các dự án quan trọng quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Chính phủ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng; nghiên cứu, tính toán nguồn vốn sao cho phù hợp, cân đối các nguồn lực, đánh giá năng lực các nhà thầu… để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của các dự án.

Liên quan đến các nội dung phát hành trái phiếu và việc cho phép tăng tổng mức vốn trung hạn trong kế hoạch đầu tư công của các địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện theo đúnh quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước nghiên cứu và đưa ra quan điểm sớm về các dự án này có đủ điều kiện để trình Quốc hội hay không, trong đó phải thể hiện cụ thể chính kiến với những nội dung đồng tình và không đồng tình./.

Thu Phương – Nghĩa Đức

Các bài viết khác