UBTVQH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHƯƠNG SƠN THUỘC HUYỆN LỤC NAM VÀ THỊ TRẤN BẮC LÝ THUỘC HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG

12/05/2022 17:55

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 11, chiều 12/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

 

Toàn cảnh phiên họp

Trình bày báo cáo thẩm tra Đề án thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết thành lập hai thị trấn này, đồng thời nhấn mạnh việc thành lập các thị trấn phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung nội dung quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thay đổi tên của đơn vị hành chính (từ xã thành thị trấn). Đối với thời điểm có hiệu lực của dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Pháp luật đề nghị xác định thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành là từ ngày 01/7/2022 để các cơ quan, tổ chức và địa phương kịp thời kiện toàn tổ chức, thay đổi con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập.

Cùng với đó, Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị của 02 thị trấn Phương Sơn và Bắc Lý để bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại V như: mật độ đường giao thông, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng, mật độ đường cống thoát nước chính, công trình đầu mối giao thông, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị, tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính... Thêm vào đó, Chính phủ, chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang cần rà soát các đơn vị hành chính chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh để chủ động xây dựng phương án sắp xếp trong giai đoạn 2022-2030 theo hướng dẫn của Trung ương, trong đó đặc biệt lưu ý vấn đề lập quy hoạch chung, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phân khu đối với từng đơn vị hành chính để sắp xếp tổ chức lại không gian phát triển của địa phương một cách có hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng cho rằng, mục đích của việc thành lập thị trấn (đơn vị hành chính ở đô thị) là để tạo lập không gian phát triển của địa phương, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Do đó, đề nghị địa phương cần có phương án, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp để thu hút nguồn lực đầu tư, không chỉ tập trung vào nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn.

Việc thành lập 02 thị trấn trên cơ sở nguyên trạng 02 xã là bước chuyển quan trọng từ nông thôn lên đô thị, đòi hỏi bộ máy chính quyền ở 02 thị trấn phải được tổ chức khoa học, chuyên nghiệp hơn và đội ngũ cán bộ, công chức cũng phải được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Giang có kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu quản lý của chính quyền ở đô thị.

Bên cạnh đó, để các cơ quan, tổ chức và địa phương kịp thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập, Ủy ban Pháp luật đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang sớm lập kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý và tổ chức thực hiện. Kế hoạch cần xác định rõ tiến độ, yêu cầu đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương; việc chuyển đổi tên gọi, thay đổi con dấu, chuyển đổi các loại giấy tờ cần thiết nếu tổ chức, người dân trên địa bàn có yêu cầu. Đồng thời, cũng đề nghị chính quyền tỉnh Bắc Giang làm thật tốt công tác thông tin, truyền thông về việc thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý để tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí rằng việc thành lập hai thị trấn này là cần thiết, phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển, yêu cầu tổ chức quản lý hành chính trên địa bàn, tạo điều kiện phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết sẽ tiếp thu và thực hiện nghiêm túc những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Pháp luật, đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết sau khi được thông qua và có hiệu lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Tờ trình, Đề án của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật; đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Bắc Giang và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Theo đó, hồ sơ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và trình tự, thủ tục các bước đều được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo quy định, đủ điều kiện để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết nhất trí, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang./.

Minh Hùng - Phạm Thắng

Các bài viết khác