ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA 4 TỈNH, THÀNH

27/04/2021

Thực hiện Phiên họp thứ 55, sáng 27/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết về việc thành lập thị trấn thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang; điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hà Nội.


Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết về việc thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính thuộc 4 tỉnh, thành.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết về việc thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính thuộc 4 tỉnh, thành gồm: Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết thông qua việc thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lâm Bình, huyện Chiêm Hóa và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình, điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang Quán, Thắng Quân, Tứ Quận và thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy của thành phố Hà Nội.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, với 100% thành viên cáo mặt tại Phiên họp tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua 4 Nghị quyết về việc thành lập thị trấn thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang; điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hà Nội./.

Bích Lan-Minh Hùng