UBTVQH THẢO LUẬN VỀ BÁO CÁO TỔNG KẾT KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ CHO Ý KIẾN BƯỚC ĐẦU VỀ VIỆC CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV

27/04/2021

Chiều ngày 27/4, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Tổng thư Ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với các nội dung về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, công tác nhân sự và quyết định một số nội dung khác. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là dịp để Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy nhà nước tổng kết hoạt động trong 5 năm vừa qua mà còn kiện toàn một bước nhiều nhân sự chủ chốt trong bộ máy nhà nước, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thành công của kỳ họp tiếp tục thể hiện sự lãnh đạo kịp thời của Đảng; sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp hiệu quả giữa Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan; sự đoàn kết, đồng lòng, tích cực, chủ động, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; sự quan tâm, ủng hộ, giám sát chặt chẽ của cử tri và Nhân dân cả nước; sự tận tụy, trách nhiệm của bộ máy tham mưu, giúp việc; sự tham gia, đưa tin kịp thời, chính xác của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tổng thư Ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại phiên họp

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng thư Ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc tổ chức kỳ họp thứ 11 vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý, rút kinh nghiệm, đó là: Một số báo cáo về tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá sâu hơn những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; một số nội dung cần thể hiện cô đọng, khái quát hơn, tránh sự trùng lặp; việc bố trí thời gian thực hiện công tác nhân sự có nội dung chưa thực sự hợp lý, cần nghiên cứu cách thức bố trí sắp xếp, điều chỉnh chương trình phù hợp hơn để sử dụng hiệu quả thời gian làm việc. Trên cơ sở kết quả tổng kết kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan và dư luận, cử tri cả nước để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội. Đồng thời, đề nghị các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Báo cáo bước đầu về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Tổng thư Ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến Quốc hội làm việc trong 11 ngày; khai mạc vào thứ ba, ngày 20/7 và bế mạc vào ngày 03/8/2021. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, xem xét, quyết định về công tác nhân sự trong 6 ngày; xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số nội dung khác trong 04 ngày. Cụ thể, xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; xem xét, quyết định: kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 021-2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025...

 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên họp

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản tán thành với nội dung của 2 báo cáo và cho rằng Báo cáo tổng kết kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đã thể hiện rõ những thành công trong công tác xây dựng pháp luật, kiện toàn nhân sự…

Về thời gian dự kiến của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV xem xét, quyết định về công tác nhân sự trong 6 ngày như báo cáo là hợp lý, không nên kéo dài hơn, cũng không nên rút ngắn lại. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, với 6 ngày sẽ đủ thời gian để Quốc hội nghiên cứu, xem xét cẩn thận hồ sơ để lựa chọn những nhân sự giỏi, đủ tiêu chuẩn.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị cần quan tâm xem xét, bố trí thời gian thỏa đáng cho những phiên thảo luận tại luận tổ cho những nội dung khó.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu 

Phát biểu kết thúc nội dung phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trên cơ sở các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này, Tổng thư Ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, giải trình kỹ lưỡng, hoàn thiện 2 báo cáo, đặc biệt là dự kiến nội dung, thời gian của kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIV để gửi cho các cơ quan hữu quan và các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan hữu quan có liên quan phối hợp chuẩn bị các nội dung với tinh thần khẩn trương, để Kỳ họp tới làm việc sao cho có hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian./.

Thu Phương – Minh Hùng