CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 55 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

27/04/2021

Sáng ngày 27/4/2021, tại Nhà Quốc hội diễn ra Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp.

UBTVQH XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ HUẾ VÀ SẮP XẾP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

27/04/2021

Sáng 27/04, tại phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBTVQH THẢO LUẬN VỀ BÁO CÁO TỔNG KẾT KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ CHO Ý KIẾN BƯỚC ĐẦU VỀ VIỆC CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV

27/04/2021

Chiều ngày 27/4, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung phiên họp.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA 4 TỈNH, THÀNH

27/04/2021

Thực hiện Phiên họp thứ 55, sáng 27/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc thành lập thị trấn thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang; điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hà Nội.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA 4 TỈNH, THÀNH

27/04/2021

Thực hiện Phiên họp thứ 55, sáng 27/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết về việc thành lập thị trấn thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang; điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hà Nội.

UBTVQH XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ MUA BÙ VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG VÀ HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG QUỐC GIA

27/04/2021

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 55, chiều 27/4, UBTVQH tiến hành xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 55 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

27/04/2021

Chiều 27/4, tại Nhà Quốc hội, sau một ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 55.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN PHIÊN HỌP THỨ 55 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

26/04/2021

Ngày 20/4/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã xem xét, quyết định dự kiến chương trình phiên họp thứ 55 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xẽ xem xét, cho ý kiến về việc thành lập và điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính các tỉnh, thành cùng nhiều vấn quan trọng khác.

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VŨ HẢI HÀ - UỶ VIÊN UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

06/04/2021

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều 06/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với 91,88% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cổng TTĐTQH trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Vũ Hải Hà:

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG HUY – UỶ VIÊN UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

06/04/2021

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều 06/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với 91,88% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cổng TTĐTQH trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Lê Quang Huy:

Các tin đã đưa: