​ UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THẢO LUẬN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI VÀ KINH PHÍ CÒN LẠI CỦA NSTW NĂM 2021

04/06/2022 11:20

Ngày 04/6, tại Phiên họp bất thường, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sau khi nghe báo cáo và thẩm tra về phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về nội dung này.

THẨM TRA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI VÀ KINH PHÍ CÒN LẠI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

04/06/2022 10:51

Ngày 4/6/2022, tại Phiên họp bất thường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021.

THẨM TRA VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ DỰ KIẾN MỨC VỐN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

04/06/2022 08:18

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về Phiên họp bất thường sáng ngày 04/6/2022 và nghe báo cáo Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Quốc Cường đã có báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU KHAI MẠC PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

04/06/2022 08:03

Sáng ngày 04/6/2022, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp bất thường nhằm phục vụ cho nội dung Phiên họp ngày 06/6/2022 của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV.

NGHỊ QUYẾT CỦA UBTVQH VỀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHƯƠNG SƠN VÀ THỊ TRẤN BẮC LÝ CỦA TỈNH BẮC GIANG

27/05/2022 15:19

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 27/5,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 510/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2022

20/05/2022 14:43

Tại Phiên họp thứ 11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có văn bản số 1001/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP (SỬA ĐỔI)

16/05/2022 18:14

Tại Phiên họp thứ 11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có văn bản số 980/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHOÁ XV

16/05/2022 17:13

Tại Phiên họp thứ 11 (tháng 5/2022), dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có văn bản số 981/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC: CẦN LÀM RÕ SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI CÁC QUY HOẠCH VÀ CĂN CỨ BỐ TRÍ VỐN CHO 03 DỰ ÁN

13/05/2022 16:48

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 11, chiều ngày 13/5, UBTVQH cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1). Theo đó, các thành viên UBTVQH cho rằng, để đảm bảo đủ điều kiện trình Quốc hội, đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ sự phù hợp đối với các quy hoạch và căn cứ bố trí vốn cho 03 dự án.

CẦN ĐẶC BIỆT CHÚ TRỌNG ĐẾN ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

13/05/2022 16:47

Cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 4/2022 của Quốc hội tại Phiên họp thứ 11, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo bổ sung nội dung liên quan đến việc giải quyết đơn thư, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các địa phương trên cả nước.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: