Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Chủ tịch Quốc hội
  • Ông Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
 • Phó Chủ tịch Quốc hội
  • Ông Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam - Lào.
  • Ông Nguyễn Đức Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam - Campuchia.
  • Ông Nguyễn Khắc Định Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam - Nga.
  • Ông Trần Quang Phương Thượng tướng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam - Trung Quốc.
 • Các Ủy viên
  • Nguyễn Thúy Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Pháp.
  • Ông Dương Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ.
  • Ông Bùi Văn Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – các nước ASEAN, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.
  • Ông Vũ Hải Hà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Quốc gia Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba.
  • Ông Lê Quang Huy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ.
  • Ông Lê Quang Mạnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Lê Thị Nga Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; thành viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam.
  • Ông Lê Tấn Tới Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tướng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Australia.
  • Ông Vũ Hồng Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hungary.
  • Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.
  • Ông Hoàng Thanh Tùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – EP.
  • Ông Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia.
  • Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Canada.