Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Chủ tịch Quốc hội
 • Phó Chủ tịch Quốc hội
  • Ông Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội.
  • Ông Nguyễn Đức Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Anh.
  • Ông Nguyễn Khắc Định Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Braxin
  • Ông Trần Quang Phương Thượng tướng; Ủy viên Trung ương Đảng; Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam
 • Các Ủy viên
  • Nguyễn Thúy Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hộị; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội; Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện cộng đồng Pháp ngữ (APF); Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Pháp; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam.
  • Ông Dương Thanh Bình Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  • Ông Bùi Văn Cường Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
  • Ông Vũ Hải Hà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba
  • Ông Lê Quang Huy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bí thư Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
  • Lê Thị Nga Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; thành viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; Phó Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam
  • Ông Nguyễn Phú Cường Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Lê Tấn Tới Thiếu tướng; Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
  • Ông Vũ Hồng Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ nhiệm Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Đức.
  • Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
  • Ông Hoàng Thanh Tùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
  • Ông Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
  • Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội