Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Chủ tịch Quốc hội
 • Phó Chủ tịch Quốc hội
  • Ông Đỗ Bá Tỵ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Đại tướng - Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
  • Ông Nguyễn Đức Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Anh.
  • Ông Nguyễn Khắc Định Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Braxin
  • Ông Trần Thanh Mẫn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ
 • Các Ủy viên
  • Nguyễn Thúy Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện cộng đồng Pháp ngữ (APF), Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Pháp, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam.
  • Ông Dương Thanh Bình Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội
  • Ông Hà Ngọc Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.
  • Ông Bùi Văn Cường Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ủy viên Thường vụ Quốc hội,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,
  • Ông Vũ Hải Hà Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia,Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - EP
  • Ông Lê Quang Huy Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên ban Thường vụ Quốc hội.
  • Lê Thị Nga Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan
  • Ông Vũ Hồng Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ nhiệm Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Đức.
  • Ông Hoàng Thanh Tùng Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bungari
  • Ông Trần Văn Túy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.
  • Ông Võ Trọng Việt Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Cuba.
  • Ông Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục-Thanh niên-Thiếu niên-Nhi đồng, Ủy viên ban Thường vụ Quốc hội.