THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 7 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

15/01/2022

Theo dự kiến Chương trình, phiên họp thứ 07 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội từ ngày 18 đến 19/1/2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (ảnh minh hoạ)

Tại phiên họp này, theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau:

1. Về công tác xây dựng pháp luật

- Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

- Xem xét đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

- Xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân.

2. Về các vấn đề kinh tế - xã hội

 Cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).

3. Về công tác giám sát

   Xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội.

4. Về các nội dung khác

- Cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

- Xem xét Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội.