THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 31 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

13/03/2024

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14/3/2024 đến chiều ngày 19/3/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 31 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI                                          

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp thứ 30 (minh hoạ)

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau:

1. Về công tác xây dựng pháp luật

Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Luật: (1) dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); (2) dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; (3) dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); (4) dự thảo Luật Đường bộ; (5) dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (6) dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; (7) dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

2. Về công tác giám sát

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ: xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 02/2024; tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

3. Về quyết định các vấn đề quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: (1) thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; (2) thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự.