Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo rút gọn Công tác thi hành án năm 2022 Chính phủ
Báo cáo tóm tắt công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao tại kỳ họp thứ 4 , Quốc hội khóa XV Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 Chính phủ
Báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Chính phủ
Báo cáo (bản tóm tắt) của Chánh án TAND tối cao về công tác của các tòa án tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV Tòa án nhân dân tối cao
Báo cáo tóm tắt Tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ
Báo cáo tóm tắt thẩm tra các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án nhân dân và ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 Ủy ban Tư pháp
Tóm tắt báo cáo thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 Ủy ban Tư pháp
Báo cáo tóm tắt công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện trưởng Viện KSND tối tao tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Báo cáo (bản tóm tắt) của Chánh án TAND tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của TAND năm 2022 Tòa án nhân dân tối cao