Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo tóm tắt kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2021 Chính phủ
Báo cáo tóm tắt thẩm tra về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Báo cáo tóm tắt Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triểntỉnh Khánh Hòa Chính phủ
Báo cáo tóm tắt công tác dân nguyện tháng 03 năm 2022 của Quốc hội Ban Dân nguyện
Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao Ủy ban Tư pháp
Tờ trình về thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV Tổng thư ký Quốc hội
Báo cáo tóm tắt về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 Tổng thư ký Quốc hội
Tờ trình tổng hợp (rút gọn) đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 Chính phủ
Báo cáo tóm tắt Đánh giá việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng... Ủy ban Kinh tế