CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV

06/09/2022 17:47

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-----------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV

-----------------------------------------------

 

Thứ tư, ngày 7/9/2022

Buổi sáng:

* Từ 8h00 đến 8h30:

1. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai mạc Hội nghị.

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

* Từ 8h30 đến 9h50: Thảo luận về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

- Các vị đại biểu thảo luận.

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

* Từ 9h50 đến 10h05: Nghỉ giải lao.

* Từ 10h05 đến 11h25: Thảo luận về Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Các vị đại biểu thảo luận.

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

* Từ 11h25 đến 11h30: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kết luận.

Buổi chiều: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

* Từ 14h00 đến 14h30:

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tóm tắt một số ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

* Từ 14h30 đến 15h50: Thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

- Các vị đại biểu thảo luận.

- Cơ quan trình báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

* Từ 15h50 đến 16h05: Nghỉ giải lao.

* Từ 16h05 đến 16h55: Thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

- Các vị đại biểu thảo luận.

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

* Từ 16h55 đến 17h00: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận.

Thứ năm, ngày 8/9/2022

Buổi sáng: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

* Từ 8h00 đến 8h30:

- Trưởng Ban soạn thảo Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình tóm tắt về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt một số ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

* Từ 8h30 đến 9h50: Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

- Các vị đại biểu thảo luận.

- Cơ quan trình báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

* Từ 9h50 đến 10h05: Nghỉ giải lao.

* Từ 10h05 đến 11h25: Thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)  .

- Các vị đại biểu thảo luận.

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

* Từ 11h25 đến 11h30: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận.

Buổi chiều: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên thảo luận về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

* Từ 14h00 đến 15h30:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

- Các vị đại biểu thảo luận về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

* Từ 15h30 đến 15h45: Nghỉ giải lao.

* Từ 15h45 đến 16h55:

- Các vị đại biểu tiếp tục thảo luận.

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

* Từ 16h55 đến 17h00: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận và phát biểu kết thúc Hội nghị./.